Klassiek Weimar, werelderfgoed

De stad Weimar (Thuringen) was in de achttiende en negentiende eeuw de culturele hoofdstad van Europa en trok beroemdheden als Johann Wolfgang Goethe en Friedrich Schiller. Klassiek Weimar staat daarom sinds 1998 op de Unesco Werelderfgoedlijst.

Prehistorische paalwoningen in de Alpen

In de Alpen liggen 111 archeologische sites die in 2011 door Unesco zijn erkend als werelderfgoed. Op de locaties zijn resten gevonden van prehistorische paalwoningen die werden gebouwd tussen 5000 en 500 voor Christus. De huizen werden allemaal gebouwd aan de rand van meren, rivieren en draslanden en moesten mensen

Plantin-Moretusmuseum, Antwerpen

Het Plantin-Moretusmuseum in Antwerpen kreeg in 2005 als eerste museum ooit een plek op de lijst van werelderfgoed van Unesco. Dit vanwege de drukkerij uit de zestiende eeuw die uitzonderlijk goed bewaard is gebleven.