De engel Moroni verschijnt aan Joseph Smith (1823)

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
1 minuut leestijd
De engel Moroni – Standbeeld in Zwitserland
De engel Moroni – Standbeeld in Zwitserland (Publiek Domein – wiki)

Op 21 september 1823 verschijnt, volgens de Mormoonse overlevering, de engel Moroni aan Joseph Smith. De Amerikaanse geestelijk leider heeft voor die tijd naar eigen zeggen al verschillende visioenen gehad waarin hij opgeroepen is het ware christendom in ere te herstellen.

Joseph Smith
Joseph Smith
De engel Mormoni zou Smith ook gouden platen hebben gegeven waarop het zogenaamde Boek van Mormon in onbekend schrift is geschreven. Smith vertaalt het boek in het Engels en brengt het in 1830 uit.

Mormonen

De nieuwe puriteinse godsdienst die John Smith sticht wordt bekend als de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en trekt al snel veel bekeerlingen die bekend worden onder de naam Mormonen. De volgelingen van John Smith hebben het niet makkelijk. In New York worden ze vervolgd en hierna trekken de Mormonen samen met Smith naar Ohio. De leider zelf wordt in 1844 in Carthage (Illinois) samen met zijn broer Hyrum gelyncht. Veel Amerikanen zijn bang dat de economische en politieke macht van de Mormonen te groot wordt.

Na de dood van Smith ontstaat er een breuk in de kerk, maar tegenwoordig maakt de kerk weer een periode van bloei door. Ook buiten de Verenigde Staten. De Mormonen bestaan dus nog altijd. De kerk is vertegenwoordigd in ongeveer 176 landen en bijna 17 miljoen leden. De voormalige Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney is ook een mormoon. Salt Lake City is het huidige centrum van de Mormonenkerk.

Wederkomst

Mormonen zijn ervan overtuigd dat Jezus snel zal terugkeren en dat die wederkomst plaatsvindt in Amerika. De Mormonen verwerpen daarnaast de zuigelingendoop en geloven niet in de zogenaamde erfzonde. Verder was polygamie (trouwen met meerdere vrouwen) bij de mormonen vroeger toegestaan. Grondlegger Joseph Smith had naast zijn formele echtgenote Emma Smith bijvoorbeeld nog 27 vrouwen.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Meer informatie