Denis Auguste Affre (1793-1848)

Denis Auguste Affre
Denis Auguste Affre

Aartsbisschop van Parijs. Een van de eerste bisschoppen die oog had voor sociale kwesties.

Denis Auguste Affre werd op 27 september 1793 geboren in Saint-Rome-de-Tarn, een gemeente in het Franse departement Aveyron. Hij was zowel vicaris-generaal in Lucon (1822-1823), Amiëns (1823-1833) als Parijs (1834-1839). Hierna was hij een jaar coadjutor (plaatsvervangend bisschop) in Straatsburg (1839).

In 1840 werd hij aartsbisschop van Parijs. In die hoedanigheid verzette hij zich tegen het kerkelijk regime van Lodewijk Filips I van Frankrijk. Positief reageerde hij op de Franse februari-revolutie van 1848. Een revolutie die een eind maakte aan de Julimonarchie en de Tweede Franse Republiek vestigde. Al snel bleek echter dat deze Tweede Franse Republiek een veel conservatiever beleid had dan de revolutionairen wilden. Parijse werklozen en arbeiders gingen op 23 juni de straat en eisten van de gezaghebbers een meer sociale republiek (juni-opstand). Denis Auguste Affre probeerde in deze kwestie te bemiddelen, maar werd op de barricades van de Faubourg Saint Antoine dodelijk getroffen, vermoedelijk door een verdwaalde kogel. De aartsbisschop werd hierop overgebracht naar zijn paleis waar hij enkele dagen later (27 juni 1848) overleed.

Denis Auguste Affre was een van de eerste bisschoppen die zich bezighield met sociale kwesties. Zo publiceerde hij 1834 bijvoorbeeld een mandement over arbeidsproblemen en onderhield hij een vriendschappelijke relatie met de socialist Philippe Buchez.

- advertentie -

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: