Dark
Light

Denis Auguste Affre (1793-1848) – Aartsbisschop van Parijs

Auteur:
1 minuut leestijd
Denis Auguste Affre
Denis Auguste Affre

Denis Auguste Affre, aartsbisschop van Parijs. Een van de eerste bisschoppen die oog had voor sociale kwesties.

Denis Auguste Affre
Denis Auguste Affre
Denis Auguste Affre werd op 27 september 1793 geboren in Saint-Rome-de-Tarn, een gemeente in het Franse departement Aveyron. Hij was zowel vicaris-generaal in Lucon (1822-1823), Amiëns (1823-1833) als Parijs (1834-1839). Hierna was hij een jaar coadjutor (plaatsvervangend bisschop) in Straatsburg (1839).

In 1840 werd hij aartsbisschop van Parijs. In die hoedanigheid verzette hij zich tegen het kerkelijk regime van Lodewijk Filips I van Frankrijk. Positief reageerde hij op de Franse februari-revolutie van 1848. Een revolutie die een eind maakte aan de Julimonarchie en de Tweede Franse Republiek vestigde. Al snel bleek echter dat deze Tweede Franse Republiek een veel conservatiever beleid had dan de revolutionairen wilden. Parijse werklozen en arbeiders gingen op 23 juni de straat en eisten van de gezaghebbers een meer sociale republiek (juni-opstand). Denis Auguste Affre probeerde in deze kwestie te bemiddelen, maar werd op de barricades van de Faubourg Saint Antoine dodelijk getroffen, vermoedelijk door een verdwaalde kogel. De aartsbisschop werd hierop overgebracht naar zijn paleis waar hij enkele dagen later (27 juni 1848) overleed.

Denis Auguste Affre was een van de eerste bisschoppen die zich bezighield met sociale kwesties. Zo publiceerde hij 1834 bijvoorbeeld een mandement over arbeidsproblemen en onderhield hij een vriendschappelijke relatie met de socialist Philippe Buchez.

×