/

Thee met een kaakje

Kopje thee - cc
Kopje thee - cc

Na de Tweede Wereldoorlog wil Amerika de West-Europese economie uit het slop halen. De minister van buitenlandse zaken van dat land – George Marshall – doet daarom een voorstel voor het zogenaamde European Recovery Program. Het plan wordt beter bekend onder de naam Marshall-plan.

Amerika krijgt van het Congres toestemming 22,4 miljard euro te verdelen onder de West-Europese landen. Nederland ‘zorgt’ er op een wel heel aparte manier voor dat het veel geld toebedeeld krijgt…

Zondag

Willem Drees
Willem Drees
Alle landen die voor hulp in aanmerking kwamen, krijgen bezoek van een soort examencommissie die moet bepalen hoe hoog de nood in het land is. De commissie komt op een zondag in Nederland aan en wordt, omdat het zondag is, door Willem Drees ontvangen in zijn bescheiden burgerwoning. Geen luxe ontvangst dus. De deftige heren van het European Recovery Program krijgen een karig kopje thee met een kaakje.

Of dit er iets mee te maken heeft is niet bewezen, maar feit is dat Nederland gedurende het eerste jaar van het Marshall-plan het hoogste bedrag per hoofd van de bevolking ontvangt.

Nooit uitgelezen...

Historiek is uw online geschiedenismagazine. Ons archief bevat duizenden artikelen. Bekijk hier onze alfabetische onderwerplijst en blijf lezen. Of bekijk onze tips op de voorpagina.

Meer informatie of samenwerken? Klik dan hier. Heeft u zelf een artikel dat u wilt publiceren, mail ons dan. Informatie voor uitgevers is hier te vinden en onze colofon vindt u hier.

Doorzoek ons archief: