Excuses ‘Die Linke’ voor onrecht DDR-tijd

De Duitse politieke partij Die Linke, voortgekomen uit de communistische SED uit de DDR, heeft excuus aangeboden voor het onrecht dat burgers in de DDR-tijd is aangedaan.


Kort voor de herdenking van de val van de Berlijnse Muur, zondag precies vijfentwintig jaar geleden, deden de socialisten een verklaring uitgaan. Hierin erkende Die Linke onder meer dat de DDR een staat was…

“…waar politieke willekeur op elk moment in de plaats kon komen van recht en gerechtigheid, waar tienduizenden biografieën door onrecht van de staat werden vernietigd”

Het is niet voor het eerst dat de partij excuus aanbiedt. In 1990 gebeurde dat ook al eens, maar volgens Die Linke is het goed om de excuses “te vernieuwen”. De partij geeft ook aan te hebben geleerd van het verleden:

“‘Vandaag de dag behoort het besef dat grond- en vrijheidsrechten nooit mogen worden opgeofferd op het altaar van een vermeend hoger doel, tot de basisbeginselen van Die Linke.”

In de DDR regeerde de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED). Na de val van de Muur verloor de communistische partij maar liefst 95 procent van haar leden. De partij vormde zich toen om tot de Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) en veranderde de naam bijna tien jaar geleden in Die Linkspartij. Bij de Duitse Bondsdagverkiezingen van 2013 behaalde de partij 8,2 procent van de stemmen.

- advertentie -

Vanwege het verleden wordt in Duitsland momenteel gediscussieerd over de vraag of Die Linke al klaar is om een deelstaatpremier te leveren. Die vraag is actueel omdat in de deelstaat Thüringen bekeken wordt of er een rood-rood-groene coalitie geformeerd kan worden.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

De klassieke wereld in 52 ontdekkingen - Leonard RutgersDe jodenvervolging in foto'sDe keuze - Leven in vrijheidDe Bourgondiërs - Bart Van LooDe geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten
Gelijk naar geschiedenisboeken over: