Dark
Light

Fundering toren Grote Kerk in Zwolle aangetroffen

Auteur:
2 minuten leestijd
Brand in de toren van de Sint-Michaelskerk
Brand in de toren van de Sint-Michaelskerk - Jan Grasdorp

Archeologen zijn in Zwolle tijdens onderzoek in de Luttekestraat gestuit op de fundering van de toren van de Grote Kerk of Sint-Michaelskerk. De resten dateren uit circa 1406. Dat de toren zich in dit gebied bevond was wel duidelijk, maar dankzij de vondst kan de exacte locatie vastgesteld worden.

Deels ingestorte toren van de Sint-Michaelskerk in Zwolle - Jan Grasdorp, 1682
Deels ingestorte toren van de Sint-Michaelskerk in Zwolle – Jan Grasdorp, 1682
De vijftiende-eeuwse toren stortte op 17 december 1682 na een blikseminslag in. In de jaren hiervoor had de toren al verschillende blikseminslagen te verduren gehad, waardoor hij aanzienlijk was verzwakt. Voor Zwolle was het verlies van de toren een grote klap. Met een hoogte van tussen de 115 en 120 meter was het langere tijd de hoogste toren van Nederland, enkele meters hoger dan de beroemde Domtoren in Utrecht (112,5 meter).

Jan Grasdorp maakte in de zeventiende eeuw verschillende schilderijen van de toren. Als een soort journalist legde hij de torenval vanaf een blikseminslag in 1669 tot het instorten van het laatste restant in 1682 vast.

Uit historische bronnen is bekend dat de bouw van de toren begon in 1406. Bijna veertig jaar later, in 1443, werd hij met het plaatsen van een weerhaan voltooid. Er is wel eens beweerd dat voor de bouw een eerdere toren werd afgebroken en dat ook bouwmateriaal is gebruikt dat afkomstig was van kasteel Voorst, een burcht in de buurt van Zwolle die in 1362 werd afgebroken. In de aangetroffen fundamenten is afgelopen week oud bouwmateriaal aangetroffen, waaronder tufsteen. Mogelijk is dit materiaal afkomstig uit Voorst.

Archeologen hebben ook restanten van een ouder fundament gevonden, dat mogelijk onderdeel kan zijn geweest van een oudere toren op deze plek. Van deze oudere fase is zeer weinig bekend. Door archeologisch onderzoek wordt ook over deze bouwfase meer informatie verkregen.

Korte video over de ontdekking:

Locatie

Over de locatie van de toren bestonden lange tijd verschillende theorieën. Door de recente ontdekking is duidelijk dat de toren grotendeels ten westen van de huidige Consistoriekamer stond. Stadsarcheoloog Michael Klomp:

“Hierdoor wordt tevens duidelijk dat de Luttekestraat hier veel smaller is geweest. Een situatie die ook recht doet aan de naam Lutteke verwijzen naar een kleine of smallere straat.”

De exacte afmeting van de fundering is nog niet helemaal duidelijk, maar hij is minimaal 4,5 meter breed. De komende tijd wordt nader onderzoek gedaan. Na afloop worden de fundamenten weer bedekt met zand.

×