Dark
Light

Gedenkbord Vluchtoord Gouda 1914-1918

Auteur:
1 minuut leestijd
Klaslokaal in Vluchtoord Gouda
Klaslokaal in Vluchtoord Gouda

Half september wordt in Gouda een herdenkingsbord onthuld op de plaats waar tijdens de Eerste Wereldoorlog het vluchtoord Gouda was gevestigd: een ‘Belgisch dorp’ in Gouda.

Circa 1 miljoen Belgen vluchtten in de eerste oorlogsmaanden in 1914 naar Nederland. Een deel daarvan werd opgevangen in vluchtelingenkampen, waarvan Vluchtoord Gouda er één van was. Het Goudse vluchtoord kwam tot stand door een plaatselijk particulier initiatief, gesteund door het gemeentebestuur. De vluchtelingen werden ondergebracht in de kassen van de N.V. Snijgroenkwekerij v/h Gebr. Steensma.

Houten gebouwen

Naast het gebruik van de kassen als slaapgelegenheid, eetzaal en recreatiezaal werd het vluchtoord uitgebreid met een aantal houten gebouwen die fungeerde als leslokaal, werkplaats, naaizaal, ziekenhuis, kledingmagazijn, kerk, kantine en keuken. Verder werden er op het terrein in 1915 vierenzestig demontabele woningen neergezet. Het aantal Belgische vluchtelingen in het vluchtoord varieerde in de tijd van bijna 2000 in 1915 tot ruim 1000 in 1918. Ook buiten het vluchtoord verbleven er enkele honderden Belgische vluchtelingen in Gouda.

Eetzaal in Vluchtoord Gouda
Eetzaal in Vluchtoord Gouda

Geschiedenis zichtbaar

Vrijwel niets in Gouda herinnert nog aan het bezoek van de Belgische vluchtelingen. Het Historisch Platform Gouda vindt dat daarin verandering moet komen en heeft het initiatief genomen om aan deze bijzondere gebeurtenis uit de Goudse geschiedenis aandacht te geven. Op 16 september 2016 is het de bedoeling een herdenkingsbord op de locatie van het toenmalige vluchtoord te onthullen. Daarnaast willen de initiatiefnemers de geschiedenis via een website en educatief programma zichtbaar maken.

Meer Eerste Wereldoorlog
Boek: Hoop op toekomst. Belgische vluchtelingen in Nederland

Vluchtoord Gouda aan de Graaf Florisweg
Vluchtoord Gouda aan de Graaf Florisweg
×