Dark
Light

Grote verzameling bronnen over vroege Verlichting gedigitaliseerd

1 minuut leestijd

Pieter Rabus (1660-1702)
In de Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit Nijmegen wordt vrijdag een website gelanceerd met veel bronnenmateriaal over de vroege Verlichting in Nederland. Het materiaal is toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over de ideeën die in deze periode leefden in West-Europa en over hoe die ideeën in Nederland ontvangen werden.

De website Early Enlightenment in a Rotterdam Periodical 1692-1704 (www.eerp.nl) bevat de titels van de boeken die tussen 1692 en 1704 werden samengevat in enkele Rotterdamse periodieken.


Rotterdam was rond 1700 al een belangrijke haven- en handelsstad, die een belangrijke rol speelde in de verspreiding van nieuwe ideeën over bijvoorbeeld kunst en wetenschap naar een nieuw lezerspubliek. Tijdschriften als De Boekzaal van Europe, Twee-maandelyke uittreksels en Twee-maandelijke uyttreksels van alle eerst uytkomende boeken, uitgegeven in Rotterdam, boden samenvattingen van belangrijke nieuwe boeken.

Op de Engelstalige website zijn samenvattingen, inclusief kritische opmerkingen van de contemporaine ‘samenvatters’, terug te vinden van bijna twaalfhonderd boeken. Gezamenlijk geven die samenvattingen een overzicht van de stand van kunsten en wetenschappen in West-Europa rond 1700. De samenvattingen zijn van de hand van Pieter Rabus, Pieter van der Slaart en Willem Sewel.

De website is het resultaat van een onderzoek door emeritus-hoogleraar professor dr. Jan de Vet van de Radboud Universiteit. De digitalisering is gerealiseerd door de Universiteitsbibliotheek.

×