Hamerbijl uit nieuwe steentijd gevonden in Hoogeveen

Archeologen hebben bij een opgraving in Hoogeveen een duizenden jaar oude stenen bijl gevonden. Het gaat om een zogenaamde hamerbijl uit de nieuwe steentijd (ca. 4900 tot 200 v.Chr.).

De vondst, gedaan in het beekdal Pesserma, is deze week bekendgemaakt door waterschap Reest & Wieden.

Hamerbijlen zijn doorboorde stenen hamers, ook wel strijdhamers genoemd. Ze onderscheiden zich van reguliere stenen bijlen door een doorboring die loodrecht op de lengteas van het voorwerp is aangebracht.

“Deze, meestal rechte, doorboring is gemaakt met een massieve of holle boor en diende ertoe om het voorwerp aan een steel te kunnen bevestigen. Soms is de doorboring zandlopervormig en gemaakt door kloppen met een hard voorwerp, ook wel pecking genoemd. De snede ligt evenwijdig aan de doorboring en is meer of minder scherp. De achterkant bestaat meestal uit een stomp, afgeplat hamervormig eind. Hamerbijlen zijn gemaakt van de meest harde en taaie steensoorten.”

Strijdhamers worden meestal geassocieerd met de Enkelgrafcultuur (2800-2.400 v.Chr.) maar ze komen, zo melden de archeologen, ook al tijdens de Trechterbekercultuur (3400-2900 v.Chr.) en eerder voor.

- advertentie -

“Het gebruik van hamerbijlen gaat door tot in de IJzertijd. Over het gebruik van hamerbijlen is niet veel bekend. Zeker tijdens de Enkelgrafcultuur worden ze vaak in graven gevonden. Daar vormen ze typisch mannelijke bijgaven.”

Meer berichten uit de rubriek archeologie

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Helden - Stephen Fry De jodenvervolging in foto's De Bourgondiërs - Bart Van Loo Wij zijn de Bickers - Simone van der Vlugt t Hooge Nest - Roxane van Iperen Vietnam - Max Hastings Boerhaave botanicus - Margreet Wesseling Het gedroomde Noorden - Adwin de Kluyver Vet oud - Gouden Eeuw De zaak Oldenbarnevelt
Gelijk naar geschiedenisboeken over: