Week van de koloniale geschiedenis

Hamerbijl uit nieuwe steentijd gevonden in Hoogeveen

Archeologen hebben bij een opgraving in Hoogeveen een duizenden jaar oude stenen bijl gevonden. Het gaat om een zogenaamde hamerbijl uit de nieuwe steentijd (ca. 4900 tot 200 v.Chr.).

De vondst, gedaan in het beekdal Pesserma, is deze week bekendgemaakt door waterschap Reest & Wieden.

Hamerbijlen zijn doorboorde stenen hamers, ook wel strijdhamers genoemd. Ze onderscheiden zich van reguliere stenen bijlen door een doorboring die loodrecht op de lengteas van het voorwerp is aangebracht.

“Deze, meestal rechte, doorboring is gemaakt met een massieve of holle boor en diende ertoe om het voorwerp aan een steel te kunnen bevestigen. Soms is de doorboring zandlopervormig en gemaakt door kloppen met een hard voorwerp, ook wel pecking genoemd. De snede ligt evenwijdig aan de doorboring en is meer of minder scherp. De achterkant bestaat meestal uit een stomp, afgeplat hamervormig eind. Hamerbijlen zijn gemaakt van de meest harde en taaie steensoorten.”

Strijdhamers worden meestal geassocieerd met de Enkelgrafcultuur (2800-2.400 v.Chr.) maar ze komen, zo melden de archeologen, ook al tijdens de Trechterbekercultuur (3400-2900 v.Chr.) en eerder voor.

- advertentie -

“Het gebruik van hamerbijlen gaat door tot in de IJzertijd. Over het gebruik van hamerbijlen is niet veel bekend. Zeker tijdens de Enkelgrafcultuur worden ze vaak in graven gevonden. Daar vormen ze typisch mannelijke bijgaven.”

Meer berichten uit de rubriek archeologie

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

De klassieke wereld in 52 ontdekkingen - Leonard RutgersDe jodenvervolging in foto'sDe keuze - Leven in vrijheidDe Bourgondiërs - Bart Van LooDe geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten
Gelijk naar geschiedenisboeken over: