Haringvlietsluizen aangewezen als Rijksmonument

Minister Jet Bussemaker heeft de Haringvlietsluizen tussen Goeree-Overflakkee en Voorne-Putte maandag officieel aangewezen als rijksmonument. Het is het eerste Deltawerk dat deze status verkrijgt. Directeur-Generaal Dronkers van Rijkswaterstaat ontving uit handen van de minister het rijksmonumentenbord, dat hoort bij de nieuwe status.

Het is precies zestig jaar geleden dat werd gestart met de bouw van de Haringvlietsluizen als onderdeel van de Deltawerken. Naar aanleiding van de Watersnoodramp van 1953 werd een Deltaplan opgesteld voor Zeeland en Zuid-Holland. De Haringvlietsluizen werden tussen 1956 en 1970 gebouwd. Met de Deltawerken werd begonnen in 1954 en afgerond in 1997. Een onderdeel daarvan is nu rijksmonument.

De Haringvlietsluizen vallen binnen het Aanwijzingsprogramma voor de wederopbouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het zijn niet alleen iconische waterbouwkundige werken, maar hebben ook een hoge cultuur-historische waarde.

Naast droge voeten voor veel Nederlanders, niet alleen voor Zeeuwen en Zuid-Hollanders, dragen ze volgens de rijksdienst ook bij aan onze identiteit, die voor een groot deel terug te voeren is op het leven met en de strijd tegen het water.

- advertentie -

Directeur-Generaal Dronkers:

’De Haringvlietsluizen verdienen de monumentstatus dubbel en dwars. Niet alleen vanuit cultuurhistorisch oogpunt. Ook vanwege hun bijzondere functie voor het waterbeheer en de bescherming tegen overstromingen. De veiligheidsfunctie blijft uiteraard voorop staan. De beheersafspraken bevatten een uitstekende balans tussen de belangen voor waterbeheer, waterveiligheid, cultuurhistorie en ruimtelijke beleving.’

Lees ook: Watersnoodramp van 1953
Boek: De Deltawerken, een geschiedenis

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

De klassieke wereld in 52 ontdekkingen - Leonard RutgersDe jodenvervolging in foto'sDe keuze - Leven in vrijheidDe Bourgondiërs - Bart Van LooDe geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten
Gelijk naar geschiedenisboeken over: