ModeMode

Havezate – Versterkte woningen van leden van het ridderschap

Een havezate, ook wel havezathe of havesate, is een versterkt woning of hoeve. Oorspronkelijk ging het om een riddermatig goed. Wie zitting wilde nemen in het Ridderschap diende over een erkende havezate te beschikken. De hoofdbewoner van de havezate was vrijgesteld van belastingen.

- ad -

Havezates kwamen slechts voor in enkele gebieden in het oosten van het huidige Nederland:

  • Het graafschap Zutphen (circa 40)
  • Overijssel (circa 122)
  • Drenthe (circa 18)

In andere gebieden kende men wel soortgelijke huizen, maar die stonden bekend onder andere namen, zoals borg (Groningen), stins (Friensland) of Ridderhofstad (Utrecht). De oorspronkelijke betekenis van havezate is hofstede en eerder sprak men ook wel van saelsteden. Havezates dienden goed verdedigd te kunnen worden. Zo werden bij sommige exemplaren bijvoorbeeld slotgrachten aangelegd.

Boek: De Cloese. Havezate aan de Berkel

- advertentie-

- ad -
- advertentie -

Bronnen

-Havezate Mensinge en haar bewoners – Vincent Jonkheid
-https://nl.wikipedia.org/wiki/Havezate
-https://www.entoen.nu/nl/drenthe/drenthe-vo/havezate
-Een tocht langs Drentse havezaten – Jo Bos & Paul Brood

Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

Veel meer tips ➱


Populaire geschiedenisboeken:

Spinozoland - Maxime RovereOnze jongens in Indië
- Jacob ZwaanBoeken bij de Netflix-serie BridgertonLied van de Goden - Reggie BaayDe tuinen van Buitenzorg - Jan Brokken

Bekijk hier meer geschiedenisboeken of recenseer de boeken die al las