Dark
Light

‘Hoogovenskelet’ geen man maar een vrouw

1 minuut leestijd
Hoogovenskelet
Hoogovenskelet (Foto: Provincie Noord-Holland)

In de jaren zestig van de vorige eeuw werd een tweeduizend jaar skelet gevonden op het terrein van de toenmalige Hoogovens. Lang ging men ervan uit dat het om de resten van een man ging. Volgens nieuw onderzoek gaat het naar alle waarschijnlijkheid echter toch om een vrouw. Dat meldt de provincie Noord Holland.

Het skelet werd eerder gevonden in een graf in de buurt van een drieschepig woonstalhuis. Door de vreemde houding in een te klein gegraven graf waarin het lichaam ‘gepropt’ leek te zijn, was het een opmerkelijke begraving. Uit dezelfde periode waren daarnaast slechts enkele andere begravingen bekend. Het graf op het hoogoventerrein was in een akker gegraven waar later een nieuwe akker overheen werd aangelegd waardoor het graf niet meer zichtbaar was.

Datering

Op basis van C14-onderzoek concludeerde men destijds dat de betreffende persoon tussen 508 tot 171 v.Chr. was overleden. Die datering is inmiddels achterhaald. Tijdens het nieuwe onderzoek werd namelijk een AMS-datering gedaan en dat leverde een heel ander resultaat op dan in de jaren zestig, namelijk een datering van 174 tot 19 v.Chr.

Geslacht

Tijdens het nieuwe onderzoek werd het skelet daarnaast onderworpen aan een zogeheten isotopenonderzoek. De resultaten hiervan waren opvallend. Terwijl men in de jaren zestig op basis van de anatomie van het skelet aannam dat het ging om een mannelijk individu, is men nu tot de conclusie gekomen dat het vermoedelijk gaat om een vrouwelijk individu:

Eveline Altena, archeologisch DNA-onderzoeker:

“Daar waar de eerste anatomische geslachtsbepaling neeg naar een mannelijk individu, was de nieuwe een stuk twijfelachtiger. Het DNA-onderzoek gaf de doorslag: we hebben hoogstwaarschijnlijk toch te maken met een vrouw. Dit project laat mooi zien hoe het de moeite waard is om lang geleden opgegraven en onderzochte archeologische vondsten af en toe eens af te stoffen en aan nieuwe onderzoeksmethoden bloot te stellen, omdat dit soms tot verrassende resultaten en nieuwe inzichten kan leiden. En dat is precies waarom het zo belangrijk is om archeologische vondsten langdurig en met zorg op te slaan, zoals gebeurt in het provinciaal depot van Noord-Holland.”

×