Dark
Light

Jachtkampen uit Steentijd gevonden bij Kampen

Auteur:
1 minuut leestijd
Foto gemaakt tijdens de opgraving bij Kampen (ADC)
Foto gemaakt tijdens de opgraving bij Kampen (ADC)

Een team van dertig archeologen heeft in het toekomstige Reevediep bij Kampen een groot aantal prehistorische jachtkampen uit de Midden-Steentijd (ca. 10.000-5300 v.Chr.) blootgelegd. Dat meldt het archeologische bedrijf ADC.

Voor het eerst zijn in Noord-Nederland pijlpunten aangetroffen, die tot nu toe voornamelijk beneden de rivieren zijn opgegraven. Uniek volgens de archeologen is de vondst van een hut of omheining die rond één van de concentraties vuursteen moet hebben gestaan. Verder zijn schillen van hazelnoten gevonden, voedsel voor de prehistorische mens, die hier tijdelijk verbleef. De opgraving vond plaats in opdracht van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta en is deze week afgerond.

Voor de jaartelling bestond de omgeving van Kampen uit een dekzandlandschap waar prehistorische bewoners tijdelijke kampen bouwden. Hier kon men hoog en droog wonen, dicht bij het water. Men viste, joeg en verzamelde er vruchten en zaden. De archeologen vonden hier duizenden stukken vuursteen, werktuigen maar ook splinters, wat volgens hen wijst op een productieplaats. Ook is er bot, oker en natuursteen aangetroffen. Het overgrote deel van de vondsten zijn te dateren in de Midden-Steentijd.

Haardkuilen

De aanwezigheid van vele haardkuilen – er werden er meer dan 800 geteld – duidt volgens de onderzoekers op bivak van de prehistorische mens op deze plek. Daarin lagen houtskoolresten, verbrande stukken vuursteen en verkoolde etensresten, waaronder doppen van hazelnoten. Nader onderzoek zal meer informatie over het genuttigde voedsel opleveren. Enkele vondsten stammen uit de overgangsperiode van de Midden-Steentijd naar de Nieuwe Steentijd, een periode waarin de oorspronkelijk rondtrekkende jagers-verzamelaars overgingen tot meer permanente bewoning en later naar een boerenbestaan.

Het historisch materiaal is net ten oosten van de viaducten van de Hanzelijn en de N50 gevonden. Een aantal locaties met concentraties vuursteen is in kleine vakken opgedeeld en alle grond daaruit is in bakken geschept en gezeefd. Zo kunnen de meest kleine stukken vuursteen en etensresten, zoals de verkoolde hazelnootdoppen, ook gevonden worden.

Volgende week woensdag is er een informatiebijeenkomst over de ontdekkingen.

Meer archeologie
Overzicht van boeken over Archeologie

×