Kasteel Huis Bergh onder vuur

Compagnie van Cranenburgh – Foto: www.cranenburgh.nl
Het kasteel Huis Bergh in ‘s-Heerenberg wordt op 13 mei 2012 belegerd. De middeleeuwse huurtroep Compagnie van Cranenburgh zal een volledig belegeringskamp optrekken voor de poorten van het kasteel en proberen het Huis Bergh in te nemen. Compleet met zwaardgekletter en bulderende kanonnen.

De leden van de Compagnie van Cranenburgh zijn zogenaamde re-enactors. Zij stellen een groep huursoldaten uit de veertiende eeuw voor. Hun doel is om de middeleeuwse huurlingencompagnie zo goed mogelijk neer te zetten.- advertentie -

Huis Bergh

Zij geven een zo authentiek mogelijk beeld van belegeringen uit die tijd, maar tonen ook hoe het kamp eruit zag, hoe maaltijden werden bereid, een apotheek eruit zag en naar welke muziek de soldaten in de middeleeuwen luisterden.

Speciaal voor de kinderen zijn er een paar veldslagen, waaraan deelgenomen kan worden. Meer over dit evenement is te vinden op de website van Huis Bergh.

Compagnie van Cranenburgh

De Compagnie van Cranenburgh heeft echt bestaan en werd vernoemd naar Florenc van Cranenburgh. Dat was een edelman uit de omgeving van Blesewic – nu Bleiswijk – die omstreeks 1350 een compagnie oprichtte in het graafschap Holland. In 1363 sneuvelde Florenc nadat hij in een hinderlaag was gelopen. Zijn rol als hoeftman, tegenwoordig kapitein, werd overgenomen door zijn neef Henric van Cranenburgh en de compagnie bleef bestaan.

Kasteel Huis Bergh

Het kasteel Huis Bergh dateert uit de middeleeuwen en heeft een grondbezit van 1400 hectare. De bouwgeschiedenis gaat terug tot de dertiende eeuw, maar de belangrijkste nu nog bestaande delen dateren uit de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw. Oorspronkelijk was het kasteel het stamslot van de machtige heren en graven Van den Bergh, een familie die erg invloedrijk was. De bekendste bewoner was waarschijnlijk Willem IV van den Bergh, stadhouder van Gelre en Zutphen van 1581 tot 1585 en gehuwd met de zuster van Willem van Oranje.

In de achttiende eeuw ging het bezit van Bergh via de vrouwelijke lijn over naar het huis Hohenzollern-Sigmaringen, een adellijke familie uit Zuid-Duitsland. In 1912 verwierf Jan Herman van Heek, een industrieel uit Enschede, het kasteel met bijbehorende bezittingen van Wilhelm August Vorst van Hohenzollern-Sigmaringen. Het kasteel heeft in de loop der jaren velen verbouwingen ondergaan en veranderde langzamerhand van een middeleeuwse verdedigingsburcht in een fraai slot.

Vanaf 13 april is in kasteel Huis Berg een tentoonstelling te zien ter gelegenheid van het feit dat Jan van Heek honderd jaar geleden Huis Bergh en het omliggende land kocht.


~ Karlien Metz

 

Lees ook: Jan van Heek, een kasteelheer en zijn land

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Geschiedenisliefhebber? Volg ons:

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier