Dark
Light

KB verwerft incunabel over geschiedenis van Troje

Le receuil des hystoires Troyenne
1 minuut leestijd
Twee pagina's uit het werk (KB)
Twee pagina's uit het werk (KB)

De Koninklijke Biblotheek in Den Haag heeft een zeldzaam incunabel aangekocht. Het gaat om een geïllustreerd boek van de priester Raoul Lefèvre getiteld Le receuil des hystoires Troyennes. Het is in 1486 of 1487 in Haarlem gedrukt door Jacob Bellaert.

Pagina uit het werk (KB)
Pagina uit het werk (KB)
Een wiegendruk is een met losse letters gezet en gedrukt boek of geschrift, dat voor 1 januari 1501 is gedrukt. Het door de KB aangekochte werk bevat achtenveertig houtsneden over de geschiedenis van Troje. De KB:

“Maar niet de geschiedenis van Troje zoals wij die via Homerus kennen. Het werk bestaat uit drie delen. In de eerste twee delen is de Griekse held Hercules eigenlijk de hoofdpersoon. Pas in het derde boek ontmoeten we de geschiedenis van Troje zoals wij die kennen. Daarin staat ook een afbeelding van het Paard van Troje, de list waarmee de Grieken de stad wisten te veroveren.”

Het werk is geschreven door Raoul Lefèvre, een priester die leefde aan het hof van Philips den Goede, Hertog van Bourgondië. Hij had een politiek doel. Het ging de auteur eigenlijk helemaal niet om de verhalen van Hercules. De priester gebruikte deze verhalen als rechtvaardiging van de heerschappij van het Huis Valois-Bourgondië.

“Lefèvre wilde de grootheid van Hercules en Troje op hen laten afstralen door hen te verbinden met de verhalen van Troje en Hercules. Die laatste zou het Huis Valois zelfs gesticht hebben. Lefèvre schreef het boek in 1464 en de eerste jaren bestonden er alleen handschriften van deze tekst.”

Tot op heden was geen van de drukken van het werk van Lefèvre van Bellaert in een Nederlandse collectie te vinden. Er zijn slechts twee andere complete exemplaren van de Franse editie bekend: in de Bibliotheek van het Vaticaan en de Koninklijke Bibliotheek in Kopenhagen. De Nederlandse editie bevindt zich in de Library of Congress en de Bibliothèque Nationale de France.

Het gehele boek is online door te kijken op www.kb.nl/bellaert

×