Week van de koloniale geschiedenis

Koningin neemt boek over ex-politieke gevangenen in ontvangst

Koningin Beatrix neemt maandag 28 september 2009 het eerste exemplaar van het boek ‘De geest van het verzet’ van Tom de Ridder in ontvangst.

In dit boek wordt de geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen (Expogé) beschreven. Deze vereniging werd in 1945 opgericht en vertegenwoordigde een groot deel van de gevangen verzetsmensen en gijzelaars uit de Tweede Wereldoorlog.

Duizenden verzetslieden keerden na de oorlog uit gevangenissen en kampen terug naar huis. Ze organiseerden zich, onder meer omdat ze financiële steun en voorzieningen verlangden voor zichzelf en voor de vele verzetsweduwen. Daarnaast wilde de vereniging onder meer dat vermisten werden opgespoord, misdadigers werden gestrafd en doden herdacht.

- advertentie -

Volgens auteur Tom de Ridder had Expogé behoorlijk wat politieke invloed. In zijn boek gaat hij onder meer in op de zogenaamde ‘geest van het verzet’. De leden van de vereniging wilden namelijk dat deze ‘geest van verzet’ bij de bevolking zou doordringen zodat bij eventueel volgende bedreigingen van de vrijheid veel massaler weerstand zou worden geboden.

De Ridder geeft in dit boek een beeld van de geschiedenis van Expogé. Van grote bijeenkomsten, hevige discussies en stevige acties. De leden die allen het nazisme hadden bestreden bleken na enige tijd toch ook wel van elkaar te verschillen. De illusie van eenheid bezweek door politieke tegenstellingen. Tijdens de Koude Oorlog werden communistische ex-kampgenoten bijvoorbeeld uit de vereniging gezet. Pas na 1970, toen de strijders zich meer als slachtoffers gingen zien, werden de contacten enigszins hersteld.

Het boek van de socioloog Tom de Ridder wordt 28 september 2009 gepresenteerd op Paleis het Loo. Koningin Beatrix neemt daar dan het eerste exemplaar in ontvangst.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: