Dark
Light

Middeleeuwse knuppelweg gevonden in Eindhoven

Auteur:
2 minuten leestijd
Deel van de knuppelweg
Deel van de knuppelweg - Foto: Gemeente Eindhoven

In de buurt van de Catharinakerk in Eindhoven hebben archeologen dertiende-eeuwse resten gevonden van een oude weg met daarbij ook restanten van bermgreppels. Het zou gaan om een zogeheten knuppelweg.

De vondsten bevestigen het vermoeden van archeologen dat op de bewuste blek in de dertiende eeuw al een weg lag. In eerste instantie was dit een zandweg, maar later in de dertiende en veertiende eeuw werd de weg verhard met behulp van liggende houten stammetjes.

Op basis van voorbereidend onderzoek vermoedden de archeologen al resten van de middeleeuwse doorgaande weg aan te treffen. De weg liep vanaf de Stratumse Poort naar de Woenselse Poort.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn al resten ontdekt bij de aanleg van moderne riolering. Het ging toen om houten wegdekken van naast elkaar gelegde houten stammetjes die uit de veertiende eeuw bleken te dateren. Uit de voorlopige resultaten van het nieuwe onderzoek blijkt dat het houten wegdek vermoedelijk ouder is en al in de loop van de dertiende eeuw ontstond.

Knuppelweg

Stadsarcheoloog Peter de Boer:

Dat men de boel moest ophogen om de weg begaanbaar te houden is wel te verklaren. De dekzandrug waarop de stad is gebouwd is smal en deze plek was vaak nat en drassig omdat het in het beekdal van de Dommel ligt. De oudste fase van de weg tekende zich in het zand af als karrensporen. Het lijkt erop dat het jarenlange gebruik de bodem zo sterk heeft uitgesleten dat de weg hol begon te lopen. Het water kon daardoor niet weglopen en de boel werd nog drassiger. Die ‘holle weg’ is uiteindelijk met zand opgevuld. Men heeft houten stammetjes in de lengterichting van de weg neergelegd en daar weer dwars op werden liggende houten paaltjes gelegd. Een dergelijk houten wegdek wordt een ‘knuppelweg’ genoemd.”
Archeologen op de vindplaats
Archeologen op de vindplaats – Foto: Gemeente Eindhoven

Langs de weg lag een greppel om het overtollige water op te vangen. Deze diende ter hoogte van het kerkhof mogelijk ook als afbakening tussen de wereld van de levenden en die van de doden. Op één plek was er een onderbreking in de greppel, mogelijk een toegang tot het kerkhof.

De archeologische resten langs de Catharinakerk worden opgegraven omdat er anders onvoldoende plek is voor de aanleg van een nieuwe riolering.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken.

Steun ons werk

Gerelateerde rubrieken:

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 51.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×