Dark
Light

Muntschat gevonden in Coevorden

Auteur:
1 minuut leestijd

Wapen van Coevorden
Wapen van Coevorden
Onder voormalig bastion Zeeland in Coevorden is afgelopen week een muntschat gevonden. De vondst bestaat uit ongeveer dertig kleine en grote zilveren munten die dateren uit de periode rond begin vijftiende eeuw.

Er zijn munten bij uit onder meer Groningen, Deventer, Gent, Aken en Arnhem. De munten zijn globaal geslagen tussen 1380 en 1425. Vermoed wordt dat de munten het bezit waren van een handelsreiziger die ze kort na 1425 verborg of verloor. Als de munten zijn gereinigd worden ze overgebracht naar het Koninklijk Penning Kabinet in Utrecht. Daar wordt onder meer naar de precieze samenstelling en de herkomst van de muntschat gekeken.

Het stadscentrum van Coevorden ondergaat momenteel een grootscheepse renovatie en in dat kader wordt er op verschillende plaatsen archeologisch onderzoek verricht.

Deze onderzoeken hebben al verscheidene vondsten opgeleverd, zoals een oude waterput, zeldzame muntstempel en een kruithuis. Daarnaast zijn op de locatie waar het nieuwe gemeentehuis van Coevorden moet komen, sporen van een kasteelgracht ontdekt met daaromheen een 22 meter brede vestinggracht met beschoeiingen uit de middeleeuwen. De muntschat wordt aanstaande vrijdag tentoongesteld in Kasteel Coevorden.

×