Nieuwe paalkransen voor oude grafheuvels

De grafheuvels tussen Toterfout en Halve Mijl (gemeente Veldhoven) krijgen binnenkort nieuwe paalkransen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) dat in april archeologisch onderzoek verricht bij de grafheuvels, heeft dat bekendgemaakt.

De grafheuvels tussen Toterfout en Halve Mijl, even ten westen van Zand-Oerle (gemeente Veldhoven) zijn in wetenschappelijke kringen zeer bekend. In de periode 1948-1951 zijn 34 heuvels door middel van de kwadrantenmethode onderzocht. Dit is destijds uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, onder leiding van de archeoloog Willem Glasbergen. Het bleek te gaan om grafmonumenten die in de midden-bronstijd, omstreeks 1500 voor Christus, zijn opgericht. Na dat onderzoek zijn zestien heuvels gerestaureerd. Daarbij zijn de opgegraven kwadranten aangevuld en bij negen grafheuvels zijn cirkels van houten palen opgericht.

Ruim 34 hectare is sinds 1968 wettelijk beschermd. De grafheuvels zijn al die jaren onderhouden, sinds 1992 door de werkgroep Onderhoud Kleine Landschapselementen van de IVN Veldhoven Eindhoven Vessem. Hoewel sinds 1951 een flink aantal palen van de paalkransen is vervangen, is het volgens de RCE nu tijd om alle paalkransen te vernieuwen. De dienst zal voorafgaand aan deze activiteit een kleinschalig onderzoek instellen om zo meer te weten te komen over het effect van paalkransvervangingen op het bodemarchief.

“De Groningse onderzoekers hebben destijds niet alle grondsporen opgegraven. Het is dan ook de vraag of er nog originele sporen uit de bronstijd aanwezig zijn. Door het graven van kleine proefputten op de plekken van drie nieuwe paalkransen hopen we daarover meer te weten te komen.”

Op basis van de resultaten zal de rijksdienst de gemeente adviseren over de meest archeologievriendelijke wijze van paalvervangingen.

- advertentie -

Boek: Nederland in de Prehistorie

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Meer van dit soort berichten? Like ons dan!

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier