Nieuwe website voor Michiel de Ruyter

Stichting Michiel de Ruyter, opgericht door nazaten van de beroemde zeeheld, heeft een nieuwe website gelanceerd. Op deze site kan men, zo belooft de stichting, kennismaken met Michiel zoals hij écht was.

Michiel de Ruyter had een bewogen leven. Zijn levensloop is niet op één bladzijde samen te vatten. Op www.deruyter.org is op een overzichtelijke wijze de grote hoeveelheid beschikbare informatie geherstructureerd. Via de website kan men te weten komen wie De Ruyter was. Zijn verhaal wordt verteld vanuit verschillende thema’s: als marineman, mens, zeeman en innovator.

In een interactieve tijdlijn is zijn levensloop weergegeven door middel van beeld, tekst, video en geluid. De informatie is toegankelijk in verschillende lagen: van globaal tot het kleinste detail. Hiermee hoopt de stichting in toenemende mate de jeugd te benaderen.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: