Plasterk geeft kleitablet terug aan Irak

1 minuut leestijd

Het kleitablet (Foto: OCW)

Minister Plasterk (Cultuur) geeft een oud kleitablet terug aan de Iraakse ambassadeur in Nederland, Siamand Banaa. Het kleitablet is één van de zeventig Iraakse spullen waarvan bekend is dat ze illegaal in Nederland terecht zijn gekomen.

Afgelopen december vond de politie het oeroude tablet op de veilingsite Marktplaats, waar het te koop werd aangeboden. Nadat de eigenaar werd verteld dat het illegaal is om te handelen in Iraakse cultuurgoederen, droeg die het stuk vrijwilliger af.

Een half jaar geleden heeft Plasterk ook al diverse spullen teruggegeven aan Irak. Sinds de Tweede Golfoorlog worden er met enige regelmaat spullen uit Irak meegenomen, doordat georganiseerde bendes archeologische vindplaatsen plunderen. Die zijn er veel aangezien in Mesopotamië, het huidige Irak, de bakermat ligt van de westerse beschaving.

Het kleitablet die is gevonden is 7 bij 4,5 centimeter groot en dateert uit ongeveer 2050 voor Christus. Op het tablet staat een administratieve lijst met getallen, persoonsnamen en betalingen in natura (liters gerst) voor bewezen diensten. Hij is afkomstig uit het plaatsje Ur, volgens de bijbel de geboorteplaats van Abraham.

Het gevonden tablet wordt samen met 69 andere voorwerpen tentoon gesteld in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, bij de expositie, Retour Irak. Daarna worden de voorwerpen teruggegeven aan het land in het Midden-Oosten.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek en trekt maandelijks honderdduizenden bezoekers. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen toegankelijk maken voor een breed publiek. Meer informatie