Week van de koloniale geschiedenis

Restauratiepremie voor mijntorens Beringen

Foto: Onroerend Erfgoed
De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, heeft een restauratiepremie van ruim 1,4 miljoen euro uitgetrokken voor de restauratie van de koeltorens op de voormalige steenkoolmijnsite in Beringen.

De vier torens, die sinds 1993 op de lijst van beschermde monumenten staan, werden vroeger gebruikt om het water van de elektriciteitscentrale af te koelen. De betonnen torens zijn allen verschillend van type en dateren uit 1923, 1926, 1942 en 1952. Minister Bourgeois naar aanleiding van de premietoekenning:Het feit dat deze torens van verschillend type naast elkaar bewaard zijn gebleven op één site is uniek. Het zijn dan ook de enige beschermde koeltorens in Vlaanderen. Dit restauratieproject beoogt het conserveren van de koeltorens, afhankelijk van hun type en bouwfysische toestand.

Momenteel wordt gewerkt aan de herbestemming van de volledige mijnsite. Enerzijds loopt er een project getiteld Mijn-Wonen, waarbij vijfhonderd nieuwe wooneenheden op de site worden gecreëerd, en anderzijds is er het project Mijn-Beleven dat bestaat uit een mijnmuseum, winkels, expositieruimte, fitness, horeca en een indoorspeeltuin.

- advertentie -

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: