Dark
Light

Voor het eerst prehistorische sporen gevonden in Hoorn

Auteur:
1 minuut leestijd
Detail van de hoefindrukken van runderen of wilde grote grazers, gevonden in Hoorn
Detail van de hoefindrukken van runderen of wilde grote grazers, gevonden in Hoorn (Archeologie West-Friesland)

Binnen de gemeentegrenzen van Hoorn zijn voor het eerst prehistorische resten gevonden. Recente vondsten tonen aan dat er in de Vroege-Bronstijd (circa 1900 v.Chr.) in het gebied al sprake was van menselijke activiteit, met agrarische praktijken en mogelijk veehouderij.

Medewerkers van Archeologie West-Friesland vonden bij enkele voormalige hockeyvelden waar binnenkort nieuwbouw plaatsvindt, een aanzienlijk aantal houtskoolspikkels. Dit op een meter onder het maaiveld. Deze resten zijn vervolgens naar een laboratorium in Groningen gestuurd. Volgens de onderzoekers zijn de houtskoolspikkels waarschijnlijk afkomstig van een akker en ontstonden ze door het jaarlijks afbranden van de begroeiing. Menselijke activiteit dus.

Archeoloog Sander Gerritsen legt uit hoe de resten gedateerd zijn:

Om de ouderdom van de mogelijke prehistorische laag te achterhalen, zijn op twee locaties uit de laag grondmonsters verzameld met daarin houtskool. Houtskool kan met koolstofdatering (14C-methode) vrij nauwkeurig worden gedateerd. De uitkomsten van de dateringen brachten ons archeologen in een jubelstemming, beide dateringen kwamen ongeveer uit in de periode rond 1900 v.Chr. de Vroege-Bronstijd. Dus vlak voor de grote landschappelijke verandering als gevolg van de mogelijke stormvloed(en). De akkerlaag is afgedekt door een dik pakket klei, waarschijnlijk afgezet tijdens deze gebeurtenis.

Direct onder de donkergrijze humeuze kleilaag met houtskoolspikkels, vonden de archeologen hoefindrukken. Deze kunnen afkomstig zijn van groot wild dat hier rondliep, zoals edelherten of zelfs elanden, maar het kan ook om grazend vee gaan. In West-Friesland zijn nog geen boerderijen uit de Vroege-Bronstijd ontdekt.

De gevonden sporen zijn enkele eeuwen jonger dan de resten van Cees de Steentijdman, die in 1990 werden gevonden in West-Friesland. Dit is het oudste, min of meer complete menselijke skelet dat ooit in Noord-Holland is gevonden.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken.

Steun ons werk

Gerelateerde rubrieken:

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 51.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×