Dark
Light

Romeins verdedigingswerk gevonden in Zuid-Holland

Auteur:
1 minuut leestijd
Luchtfoto van de vindplaats
Luchtfoto van de vindplaats - Foto: Provincie Zuid-Holland

Bij voormalig Vliegveld Valkenburg in Zuid-Holland hebben archeologen de resten van een Romeins verdedigingswerk uit de vroege eerste eeuw na Christus gevonden. Het betreft een Romeinse spitsgracht, een verdedigingswal en meerdere houten funderingen van vermoedelijke wachttorens en/of een poortgebouw. Dat meldt de provincie Zuid-Holland.

De spitsgracht is tot dusver over een lengte van 380 meter teruggevonden. De onderzoekers gaan ervan uit dat de restanten onderdeel hebben uitgemaakt van een groot Romeins kampement of misschien zelfs een fort. De grootte en de inrichting van het kampement is nog niet precies vastgesteld, maar wordt “zeer groot” geschat. Archeologen durven voorzichtig te speculeren dat het gaat om een fort van grote omvang, mogelijk een legioenskamp. ADC Archeoprojecten:

“Als de wal zich overal langs de spitsgracht heeft bevonden, is er sprake van een zeer groot kamp, van minstens acht hectare, waar duizenden soldaten gehuisvest konden worden. Dit is nog onderwerp van onderzoek.”

Het Romeinse fort Praetorium Agrippinae waarvan de resten onder de huidige kerk van Valkenburg liggen, was het hoofdkwartier van het Romeinse leger in het westen van ons land. De nieuwe ontdekkingen tonen volgens de onderzoekers aan dat in de directe omgeving van het fort kampementen lagen, waarin Romeinse troepen bivakkeerden.

Datering

Op basis van aardewerkvondsten en houtonderzoek dateren de onderzoekers het kamp erg vroeg in de Romeinse geschiedenis van Nederland: eind jaren 30 of begin jaren 40 na Christus.

“In die periode is er sprake van meerdere troepenbewegingen langs de Rijn: van keizer Caligula zelf, generaal Corbulo of keizer Claudius, die mogelijk vanuit Valkenburg de Noordzee is overgestoken om Britannia te veroveren.”

De rest van het gebied wordt in de komende maanden verder onderzocht. De archeologen zullen de resten zo snel mogelijk blootleggen en veilig stellen en naar laboratoria brengen voor verder wetenschappelijk onderzoek en conservering.

Overzicht van boeken over het Romeinse Rijk

×