/

Samuel Ampzing (1590-1632)

Portret van Samuel Ampzing door Frans Hals (detail)
Portret van Samuel Ampzing door Frans Hals (detail)

Nederlandse predikant en dichter uit Haarlem.

Samuel Ampzing werd op 24 juni 1590 in Haarlem geboren als zoon van dominee Johannes Ampzing. In 1616 werd hij zelf dominee in Rijsoord en Strevelshoek. Drie jaar later werd hij dominee in zijn geboortestad. Hij predikte vanaf toen in de Grote Kerk in Haarlem.

Ampzing hield zich niet alleen bezig met prediken maar dichtte ook veel. Hij schreef met name bijbelse poëzie. In zijn werk Eerverdediginghe tegen de Arminiaensche grimmigheyd (1929) gaf hij een fel antwoord op een eerder werk van Joost van den Vondel (Eerdicht, 1628) waarin deze zich gericht had tegen de contra-remonstrantse predikant Boogaert.

Samuel Ampzing publiceerde verder onder meer in dichtvorm een beknopte beschrijving van alle bijbelboeken (Bijbels Tresoor, 1631).

In 1617 begon hij in een beschrijving van Haarlem in dichtvorm. Dit lofdicht, Beschrijvinge ende lof der stad Haerlem in Holland, werd gepubliceerd in 1628.

Ook bekend is zijn werk Taelbericht der Nederlandsche spellinge (1628) waarin hij pleit voor een zuiver gebruik van de Nederlandse spelling. Hij was onder meer een fervent tegenstander van het gebruik van woorden uit vreemde talen, zoals Latijn en Frans, in Nederlandse teksten.

Nooit uitgelezen...

Historiek is uw online geschiedenismagazine. Ons archief bevat duizenden artikelen. Bekijk hier onze alfabetische onderwerplijst en blijf lezen. Of bekijk onze tips op de voorpagina.

Meer informatie of samenwerken? Klik dan hier. Heeft u zelf een artikel dat u wilt publiceren, mail ons dan. Informatie voor uitgevers is hier te vinden.

Honderden auteurs publiceerden al op Historiek. Bekijk hier wie

Doorzoek ons archief: