Dark
Light

Slag van Stamford Bridge (1066)

Auteur:
2 minuten leestijd
De Slag bij Stamford Bridge - Schilderij van Peter Nicolai Arbo
De Slag bij Stamford Bridge - Schilderij van Peter Nicolai Arbo (Publiek Domein - wiki)

Op 25 september 1066 versloeg een leger onder leiding van Harold II Godwinson (Harold II van Engeland) de Vikingen in de omgeving van York. Deze zogeheten Slag van Stamford Bridge maakt na twee eeuwen een eind aan de aanwezigheid van de Vikingen in Engeland.

De Vikingen waren echter niet het enige probleem van Harold II geweest. Jaren eerder was hij na een schipbreuk in handen gevallen van de Normandische hertog Willem I de Veroveraar. Deze wilde graag koning van Engeland worden en had Harold II tijdens zijn verblijf in Normandië laten zweren dat hij zijn rechten op de troon zou laten vallen. Duidelijk was dat de toenmalige Engelse koning, Eduard de Belijder, binnen niet al te lange tijd zou overlijden en bovendien geen erfgenamen achter zou laten. Hoewel hij getrouwd was, leidde de koning uit vrome overwegingen namelijk een celibatair leven. Volgens sommige bronnen zou de koning de troon persoonlijk aan de Normandische hertog hebben beloofd.

Dertiende-eeuwse afbeelding van de kroning van Harold II Godwinson
Dertiende-eeuwse afbeelding van de kroning van Harold II Godwinson (Publiek Domein – wiki)

Toen koning Eduard de Belijder in 1066 stierf, liet Harold II zich ondanks de afgelegde eed toch tot koning van Engeland kronen. Hertog Willem I de Veroveraar was woedend over de gepleegde meineed en reisde met een troepenmacht naar Engeland. Harold II had op dat moment echter ook te kampen met de Vikingen. De Noorse koning Harold III van Noorwegen (ook wel: Harald Hardrada) maakte namelijk ook aanspraak op de Engelse troon en kort nadat Harold koning was geworden, landden de Vikingen met een grote invasiemacht in Noord-Engeland. Harold II reisde noordwaarts om het op te nemen tegen de Vikingen. Nadat die enkele overwinningen hadden behaald werden ze op 25 september 1066 tijdens de Slag van Stamford Bridge echter verslagen. Harald Hardrada werd tijdens de slag gedood.

Hastings

Eduard de Belijder op het tapijt van Bayeux (Publiek Domein - wiki)
Eduard de Belijder op het tapijt van Bayeux (Publiek Domein – wiki)
Drie dagen na deze overwinning van Harold II viel hertog Willem I de Veroveraar met zijn troepenmacht het zuiden van Engeland binnen. De paus en verschillende Europese vorsten hadden zijn aanspraken op de Engelse troon inmiddels erkend. Harold II reisde hierop noodgedwongen met zijn leger weer naar het zuiden. Op 14 oktober 1066 stuitten de twee legers bij Hastings op elkaar. Harold II werd verslagen door het Normandische leger en sneuvelde in de strijd. Willem de Veroveraar werd de eerste Normandische koning van Engeland.

Ook interessant: Tapijt van Bayeux – Een historisch wandkleed

×