Dark
Light

Sons of Liberty – Amerikaanse patriotten

“No taxation without representation”
Auteur:
3 minuten leestijd
Document uit 1765 waarop de Sons of Liberty worden vermeld
Document uit 1765 waarop de Sons of Liberty worden vermeld (Publiek Domein - wiki)

Een groep Amerikaanse kolonisten die in de achttiende eeuw in opstand kwam tegen Britse belastingen, kwam bekend te staan als de Sons of Liberty (Zonen van de Vrijheid). Founding Father Samuel Adams wordt vaak aangemerkt als de oprichter van de beweging die zich, in aanloop naar de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, hard maakte voor de belangen van de Europese kolonisten.

Na de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) was het niet goed gesteld met de Britse schatkist. De Britten leverden niet alleen strijd op het Europese vasteland, maar namen het in Noord-Amerika ook op tegen de Fransen. De Zevenjarige Oorlog wordt daarom ook wel eens betiteld als de “echte Eerste Wereldoorlog”. De strijd met Frankrijk in de Nieuwe Wereld is bekend komen te staan als de Franse en Indiaanse oorlogen. De Fransen zagen zich in deze oorlog namelijk genoodzaakt samen te werken met verschillende indianenstammen. In 1763 maakte de Vrede van Parijs een einde aan de strijd. Frankrijk verloor een groot deel van zijn invloed in Noord-Amerika aan de Britten. Een overwinning dus voor de Groot-Brittannië maar de schatkist van de Britten was na de jarenlange strijd wel leeg en de staatsschuld was verdubbeld.

Belasting

Samuel Adams (1722-1803) - Amerikaans politicus
Samuel Adams (1722-1803) – Amerikaans politicus
De Britten hadden dus geld nodig. Hoewel eerder beloofd was dat Groot-Brittannië financieel zou opdraaien voor de verdediging van de kolonies in Noord-Amerika, besloot men na de Zevenjarige Oorlog om de kolonisten toch mee te gaan laten betalen. Hiervoor werden verschillende belastingen ingevoerd. Middels de Sugar Act (of American Revenue Act) van 1764 kregen de kolonies bijvoorbeeld een suikerbelasting opgelegd. In de Amerikaanse kolonies kwam verzet tegen dit soort maatregelen. In verschillende Amerikaanse steden ontstonden geheime genootschappen die opkwamen voor de rechten van de koloniën. Deze verenigde kolonisten meenden dat het Britse parlement geen recht had om de kolonies belasting op te leggen, omdat deze niet vertegenwoordigd waren in de volksvertegenwoordiging. Samuel Adams, een prominent lid van de wetgevende vergadering van Massachusetts stelde bijvoorbeeld:

“Als onze belastingen in welke vorm ook worden opgelegd zonder dat wij een wettige vertegenwoordiging hebben waar die worden opgelegd, worden we dan niet verlaagd van de hoedanigheid van vrije onderdanen tot de ellendige staat van schatplichtige slaven?”

Deze waarheden – Jill Lepore (p.111)

Kennisgeving van de Stamp Act
Kennisgeving van de Stamp Act (Publiek Domein – wiki)
Ondanks het verzet voerde het Britse parlement in 1765 een nieuwe belasting in. De Stamp Act van dat jaar bepaalde dat op elk poststuk dat voortaan in het Britse rijk werd verstuurd een soort postzegels moesten worden geplakt. De opbrengst kwam ten goede aan de schatkist. Tegenstanders van de belastingen roerden zich weer en steeds vaker was de leus…

“No taxation without representation!” (Geen belasting zonder vertegenwoordiging)

…te horen. John Adams, een advocaat in Boston die het later tot president zou schoppen, verwoordde zijn onvrede als volgt:

“We laten ons niet tot hun negers maken.”

In het geval van de Stamp Act was het protest niet alleen gericht op het feit dat er belasting werd geheven. Aangezien de maatregel ook de krantenindustrie raakte, zagen veel kolonisten de Britse actie ook als een aanval op de persvrijheid. De verschillende protestgroepen die met name in de steden opkwamen, werden als groep vaak aangeduid als de Sons of Liberty. De beweging werd steeds invloedrijker en was succesvol. Oktober 1765, een maand voordat de Stamp Act in werking zou treden, kwamen zevenentwintig gedelegeerden van negen kolonies, sympathisanten van de Sons of Liberty, in het stadhuis van New York bijeen voor wat men het Stamp Act Congress noemde. Gezamenlijk verklaarden de aanwezigen dat…

“….het onlosmakelijk inherent is aan de vrijheid van een volk en het onmiskenbare recht van een Engelsman dat hun geen belastingen worden opgelegd behalve dan met hun eigen instemming, hetzij persoonlijk, hetzij door hun vertegenwoordigers gegeven.”

Deze waarheden – Jill Lepore (p.113)

Uiteindelijk werd de wet ingetrokken. Twee jaren later voerde het Britse parlement echter nieuwe accijnzen in, onder meer op thee, papier, glas, lood en schilderijen. Ook hier kwam weer fel verzet tegen. Vooral bekend is de Boston Tea Party (1773), een groot protest van de Amerikaanse kolonisten tegen de Britse overheid en een van de sleutelmomenten in aanloop naar de Amerikaanse Revolutie.

Overzicht van Boeken over de Amerikaanse geschiedenis

×