Tentoonstelling Gevangen door Atjeh

Boston Tea Party (1773)

“No taxation without representation!”

De Boston Tea Party is een bekende opstand tegen het Britse gezag door Amerikaanse kolonisten. Voltrok zich 1773, kort voor het uitbreken van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.

George III, de toenmalige koning van Groot-Brittannië
George III, de toenmalige koning van Groot-Brittannië
Nadat de Frans-Engelse Oorlog (1756-1763) tot een eind is gekomen, lopen de spanningen tussen Amerikaanse kolonisten en de Britse regering langzaam maar zeker op. Omdat de kolonisten van de Fransen niet veel meer te vrezen hebben, zijn ze niet meer afhankelijk van het Britse leger.

Bovendien heeft een groot aantal van de kolonisten na deze Zevenjarige Oorlog zelf ook de beschikking over wapens waar ze uitstekend mee overweg kunnen.

Belastingwetten

De relatie tussen de Britse regering en de kolonisten komt vooral onder druk te staan als de Britten verschillende belastingen invoeren. De oorlog met de Fransen heeft veel geld gekost en de Britten vinden dat de kolonisten ook een duit in het zakje moeten doen. In 1764 wordt de zogenaamde Sugar Act ingevoerd waardoor de kolonisten invoerrechten moeten gaan betalen op suiker. Korte tijd (1765) wordt deze suikerwet opgevolgd door een nieuwe belastingwet: de Stamp Act. Door deze zogenaamde zegelwet gaan de Britten ook belasting hefffen op gedrukt papier.

- advertentie -

Deze maatregelen, die eenzijdig door de Britse regering wordt opgelegd, zorgt voor veel onrust. Als in 1765 nog een reeks belastingen – op onder meer lood, verf, papier en thee – wordt ingevoerd, neemt de onvrede alleen nog maar toe. De kolonisten verzetten zich tegen de maatregelen. Ze vinden het onredelijk dat er belastingen worden opgelegd terwijl de kolonisten niet zijn vertegenwoordigd in het parlement. Steeds vaker is dan ook de volgende strijdvaardige leus te horen:

“No taxation without representation!”

De belastingen zorgen dus voor veel onvrede en als gevolg daarvan richten de kolonisten verschillende politieke organisaties op. Deze zogenaamde sons of liberty zijn van mening dat het Engelse parlement hen geen belasting kan opleggen zolang de Amerikaanse koloniën niet vertegenwoordigd zijn in dat parlement.

Als de kolonisten overgaan tot een boycot van Engelse producten trekt Engeland de ingevoerde belastingen in. In 1767 worden echter met de zogenaamde Townshend Acts een hele reeks nieuwe belastingwetten ingevoerd.

Bloedbad van Boston

Bloedbad van Boston, 1770
Bloedbad van Boston, 1770
Maart 1770 slaat in Boston de vlam in de pan. Bij een aanvankelijk klein opstootje in deze stad, schieten Engelse soldaten in paniek vijf mensen dood. In de hierop volgende rechtszaak is John Adams (1735-1826) een van de advocaten. Later zal deze Adams de tweede president van de Verenigde Staten worden. Uiteindelijk worden twee van de zes soldaten die het vuur op de menigte hadden geopend, veroordeeld voor doodslag.

In Amerika wordt dit Bloedbad van Boston Boston Massacre over het algemeen gezien als hét begin van de Amerikaanse Revolutie. De kolonisten zijn woedend over de slachting. Engeland besluit dan, om de zaak enigszins te sussen, alle zo gehate belastingwetten in te trekken. Om niet al te veel gezichtsverlies te lijden blijft de belasting op thee echter wel gehandhaafd.

John Hancock
John Hancock
Thee en de Boston Tea Party

Over geïmporteerde thee moet dus nog steeds, uiteraard tot onvrede van de kolonisten, belasting betaald worden. Om die belasting te omzeilen gaan steeds meer handelaren zich bezighouden met smokkel. In 1773 verleent de Engelse regering de Britse Oost-Indische Compagnie het monopolie op het importeren van thee uit Azië. Dit tot woede van de kolonisten die onder leiding van onder meer koopman John Hancock (1737-1793) besluiten de thee van de Oost-Indische Compagnie te gaan boycotten. Deze boycot is erg succesvol. Na enige tijd zitten de pakhuizen van de Oost-Indische Compagnie overvol met niet verkochte thee.

- advertentie -

Engeland geeft de compagnie dan toestemming thee te gaan verkopen zónder invoerrechten te vragen. Hierdoor kan de compagnie thee gaan verkopen voor een lager bedrag dan de smokkelaars. De schepen van de Oost-Indische Compagnie worden echter in veel steden niet toegelaten. Alleen in Boston bereiken drie theeschepen eind 1773 de haven. In de nacht van 16 december 1773, enkele uren voordat de thee aan land zal worden gebracht, worden de schepen bestormd door een groep als indianen verklede kolonisten. Eenmaal aan boord gooien ze de thee in het water.

Deze gebeurtenis, die zich zonder bloedvergieten voltrok, is de geschiedenisboeken ingegaan onder de naam Boston Tea Party en wordt gezien als een van de belangrijkste gebeurtenissen die leidde tot de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783).

Litho van de 'Boston Tea Party' | Sarony & Major, 1846
Litho van de ‘Boston Tea Party’ | Sarony & Major, 1846

Gevolgen

De Boston Tea Party heeft grote gevolgen. Voor de Engelse koning George III is de gebeurtenis bijzonder pijnlijk. Een reactie laat dan ook niet lang op zich wachten. De haven van Boston wordt voor straf gesloten en verder worden er in Massachusetts Britse soldaten ingekwartierd.

De beroemde wetenschapper Benjamin Franklin, die de kolonisten steunde in hun onafhankelijkheidsstrijd, was overigens van mening dat de kolonisten een vergoeding moesten betalen aan de Oost-Indische Compagnie voor de verwoeste thee.

Tea Party-beweging

In Amerika is vandaag de dag een politieke protestbeweging actief die vernoemd is naar de hierboven beschreven historische gebeurtenis: de Tea Party-beweging. Aanhangers van deze beweging kenmerken zich door hun wantrouwen tegen de Amerikaanse federale overheid. De, veelal zeer conservatieve, Tea Party-aanhangers strijden onder meer voor lagere belastingen.

Korte video over de Boston Tea Party


Archiefstukken:

Meer tips ➱

Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister