Dark
Light

Bestrijding CP en CD (serie)

Centrumdemocraten (CD) - logoVandaag start op de Historiek-website een serie artikelen over de Centrumpartij (CP) en de Centrumdemocraten (CD). Deze politieke partijen waren actief in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Vanwege hun rechts-radicale gedachtegoed werden die partijen toen scherp bestreden.

In het eerste artikel van de serie volgt een schets op hoofdlijnen van de geschiedenis van de CP en CD. In de daaropvolgende artikelen wordt ingegaan op de omgang met en de bestrijding van die partijen in de Tweede Kamer (door de andere partijen), in de rechtszaal (door maatschappelijke organisaties en het Openbaar Ministerie), door diverse overheidsinstellingen (het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Binnenlandse Veiligheidsdienst), in de publieke opinie (door maatschappelijke organisaties en de media) en op straat (door de antifascisten).

~ Jan de Vetten
13 oktober 2019

Gepubliceerde artikelen:

×