Dark
Light

Bestrijding CP en CD (serie)

Centrumdemocraten (CD) - logoVandaag start op de Historiek-website een serie artikelen over de Centrumpartij (CP) en de Centrumdemocraten (CD). Deze politieke partijen waren actief in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Vanwege hun rechts-radicale gedachtegoed werden die partijen toen scherp bestreden.

In het eerste artikel van de serie volgt een schets op hoofdlijnen van de geschiedenis van de CP en CD. In de daaropvolgende artikelen wordt ingegaan op de omgang met en de bestrijding van die partijen in de Tweede Kamer (door de andere partijen), in de rechtszaal (door maatschappelijke organisaties en het Openbaar Ministerie), door diverse overheidsinstellingen (het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Binnenlandse Veiligheidsdienst), in de publieke opinie (door maatschappelijke organisaties en de media) en op straat (door de antifascisten).

~ Jan de Vetten
13 oktober 2019

Gepubliceerde artikelen:

Hans Janmaat (CP) in de zendtijd voor politieke partijen, februari 1984

CP en CD en de publieke opinie

In dit artikel gaat het om de beïnvloeding van de beeldvorming over de CP en CD in de publieke opinie. Maatschappelijke organisaties (de Anne Frank Stichting voorop) en de media (kranten, weekbladen, radio en televisie) speelden daarbij een belangrijke rol.
Voormalig gebouw Binnenlandse Veiligheidsdienst in Leidschendam (juli 2010). Nu is hier gehuisvest het Libanon-tribunaal van de Verenigde Naties.

De overheid en de CP en CD

In dit artikel gaat het over de omgang met en (wellicht) bestrijding van de CP en CD door enkele overheidsinstellingen, namelijk het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD).