Oudste Neanderthaler van Nederland heeft een gezicht

De oudste bekende Neanderthaler van Nederland heeft nu een gezicht. Twee zogeheten ‘paleo-artiesten’ interpreteerden de verschillende kenmerken van deze en andere Neanderthalerschedels tot het gereconstrueerde gezicht van een jonge man die ‘Krijn’ gedoopt is.

Neanderthalerlijm gevonden op strand bij Den Haag

Onderzoek door een Nederlands team van wetenschappers toont aan dat de berkenpek zo’n 50.000 jaar geleden door Neanderthalers met complexe technieken is gewonnen. De pek zou zijn gebruikt als lijm of om het stuk vuursteen beter vast te kunnen houden.

Fluitende neanderthalers

Lange tijd is de neanderthaler getypeerd als ons achterlijke familielid, maar daar is inmiddels enige verandering in gekomen.

De laatste 54.000 jaren van de mens

Het ‘multiregionale model’, dat tot enkele decennia geleden algemeen geloofd werd en stelde dat Europeanen zich als ‘achterkleinkinderen van de neanderthalers’ in isolement tot een eigen ‘ras’ ontwikkelden, klopt niet.

Waar begint de Nederlandse geschiedenis?

Waar laten we onze geschiedenis beginnen? Volgens de traditie bij de eerste geschreven bronnen of eerder, bij de eerste ‘beschaving’ of de eerste ‘cultuur’, de eerste werktuigen of zelfs de eerste mensen?

Tand van neanderthaler-kind ontdekt

De wortel van deze onderste snijtand is niet volgroeid, wat erop wijst dat het kind aan wie de tand toebehoorde, overleed op een leeftijd tussen 6,5 en 12,5 jaar.

Lanaken heeft neanderthaler-site

In het gebied zijn tijdens verschillende archeologische opgravingscampagnes tussen 1998 en 2003 resten gevonden van minsten vijf, mogelijk zeven, neanderthalerkampementen. De vondsten waren uniek en bewijzen de oude bewoning van het gebied.

IJstijd keert even terug in Leiden

De IJstijd was een hele belangrijke tijd voor de geschiedenis van de huidige mens. De moderne mens kwam toen immers voor het eerst naar Europa toe. Er werd in die periode niet echt op ijs en sneeuw geleefd. Men moet zich eerder voorstellen dat het bestaan zich afspeelde op een

‘Grottekeningen van Neanderthaler gevonden’

Wetenschappers zeggen in een grot in Gibraltar een meer dan 39.000 jaar oude tekening te hebben gevonden die door Neanderthalers moet zijn gemaakt. De moderne mens leefde voor zover bekend namelijk nog niet in dit gebied.

Kamp neanderthalers gevonden in Den Bosch

Archeologen hebben in Den Bosch een bijzondere archeologische vondst gedaan. Op de plek waar een ondergrondse parkeergarage wordt gebouwd, troffen ze restanten aan van een neanderthalerkampement.

Restauratiepremie voor neanderthalersite Veldwezelt

De Vlaamse minister Geert Bourgeois heeft woensdag voor het eerst een restauratiepremie toegekend aan een archeologische site. Voor de restauratie van de neanderthalersite in Veldwezelt, trekt de minister ruim 650.000 euro uit.

De invloedrijkste archeoloog van Nederland

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft deze week twee hoogleraren beloond met de Prijs Akademiehoogleraren. Een van die hoogleraren is Wil Roebroeks, volgens de jury de invloedrijkste archeoloog van Nederland.

Neanderthaler-resten gevonden in Mani

Wetenschappers hebben in een grot bij Kalamakia, op het Griekse schiereiland Mani, de overblijfselen gevonden van acht neanderthalers. Twee van hen waren jongvolwassenen.

Spaanse grotschilderingen oudste ter wereld

Wetenschappers hebben grotschilderingen in Spanje onderzocht en stellen dat elf van de schilderingen tot de oudste ter wereld behoren. Eén schildering zou zelfs 40.800 jaar oud zijn, dat is 15.000 jaar ouder dan tot nu toe werd gedacht.

‘Tekeningen neanderthalers gevonden’

In de Spaanse grotten van Nerja zijn zeer oude rotstekeningen gevonden, meldt het wetenschappelijke tijdschrift New Scientist. Volgens onderzoekers gaat het om tekeningen die zijn achtergelaten door neanderthalers.

Werktuigen Neanderthalers gevonden in Limburg

Een internationaal archeologisch onderzoeksteam onder leiding van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft in het Limburgse St.-Geertruid duizenden jaar oude werktuigen van Neanderthalers gevonden.

‘Vuur kwam later naar Europa dan gedacht’

Vroege mensachtigen hebben volgens twee wetenschappers honderdduizenden jaren in Europa gewoond zonder dat ze de kunst van het vuur beheersten. Opvallend nieuws, want tot op heden ging men er van uit dat de kolonisatie van Europa alleen mogelijk was omdat de mens toen al met vuur wist om te gaan.

Urker schedels eindelijk terug op Urk

Na 133 jaar zijn zes schedels die in 1877 werden ontvreemd van een kerkhof op Urk, teruggekeerd naar het dorp. De schedels bevonden zich jarenlang in het archief van het Universiteitsmuseum van Utrecht. In 1877 werden ze gestolen van het Urker kerkhof door de Hilversumse huisarts Van Hengel. Deze verkocht