Dark
Light

Restauratiepremie voor neanderthalersite Veldwezelt

1 minuut leestijd
© Foto: Architecten Team van Meer
© Foto: Architecten Team van Meer

© Foto: Architecten Team van Meer
© Foto: Architecten Team van Meer
De Vlaamse minister Geert Bourgeois heeft woensdag voor het eerst een restauratiepremie toegekend aan een archeologische site. Voor de restauratie van de neanderthalersite in Veldwezelt, trekt de minister ruim 650.000 euro uit.


Veldwezelt is onderdeel van de gemeente Lanaken. Bij archeologische opgravingen zijn hier verschillende neanderthalerjachtkampen gevonden. De vondsten bij Veldwezelt toonden onder meer aan dat neanderthalers alleen gedurende de warmere fasen van de ijstijd in de Lage Landen aanwezig waren.

Minister Bourgeois naar aanleiding van de premietoekenning:

Het is dankzij archeologisch onderzoek dat we onze geschiedenis, en zeker onze oudste geschiedenis, beter leren kennen en begrijpen.

Een maand geleden keurde het Vlaams parlement op voorstel van de minister een nieuw onroerenderfgoeddecreet goed.

Hier zijn belangrijke vernieuwingen inzake archeologie in opgenomen: het archeologietraject wordt versneld en er zijn mogelijkheden gecreëerd voor financiële compensatie. Dit dossier is dan ook een primeur voor de archeologie: voor de eerste keer wordt een archeologiepremie gegeven voor de restauratie van een archeologische site.

De vondsten in Veldwezelt- Hezerwater behoren tot de oudste sporen van menselijke bewoning in Vlaanderen. Middenpaleolithische sites zoals deze Neanderthalersite zijn in Vlaanderen heel zeldzaam en degene die bekend zijn dienen moeten wat de minister betreft met de grootst mogelijke zorg behandeld te worden.

Met de restauratiepremie wordt de archeologische site de komende tijd onder handen genomen. Schadelijke begroeiing en vegetatie wordt verwijder en de zogenaamde profielwanden worden beschermd en geconsolideerd. Bovendien is het de bedoeling dat de site ontsloten zal worden voor het ruimer publiek. De aanleg van een smal betonnen pad moet bezoekers straks naar de bodem van de groeve brengen. Een balustrade en omheining moet vandalisme tegengaan. De site zal straks op afspraak bezocht kunnen worden, onder begeleiding van een gids of toezichter.

×