Mens en Relatie

Slag bij Hastings

De Slag bij Hastings. Deze historische slag vond plaats op 14 oktober 1066. De eerste grote overwinning in de Normandische verovering van Engeland. Werd uitgevochten tussen een Normandisch-Frans leger onder leiding van hertog Willem II van Normandië (Willem de Veroveraar) en een leger onder leiding van de Angelsaksische koning Harold II. Het verhaal van de slag wordt afgebeeld op het beroemde Tapijt van Bayeux, een borduurwerk uit de elfde eeuw van 70 meter lang en 50 cm hoog.

Boekentip: The Bayeux Tapestry

Laatste artikelen: