Zevende-eeuwse Domburgfibula naar Fries Museum

Het is niet ongebruikelijk dat detectorzoekers in de Friese bodem artefacten uit de vroege middeleeuwen vinden, maar dit exemplaar is volgens het Friese museum uniek. Uit onderzoek is gebleken dat het zou gaan om een Domburgfibula.

Friese vikingen

In het Fries Museum in Leeuwarden is momenteel een expositie over het Noord-Nederlands kustgebied in de Vroege Middeleeuwen, “Wij Vikingen”. De boodschap is vrij simpel samen te vatten: de Noormannen hebben in de negende eeuw behoorlijk huis gehouden in de Lage Landen, maar er waren mensen in wat nu Friesland

Karolingische munstschat gevonden bij Wirdum

Bij het Friese dorp Wirdum hebben drie amateurarcheologen een Karolingische muntschat gevonden. De schat bestaat uit 96 munten met verschillende dateringen. Een deel van de munten is gevonden in een linnen buideltje.

Schat uit tijd ‘koning Bluetooth’ gevonden

In het noorden van Duitsland, op het eiland Rügen, hebben archeologen een zilverschat uit de tijd van de Deense koning Harald Blauwtand (ca. 930-985) opgegraven. In totaal zijn er ongeveer zeshonderd munten gevonden.

Rurik (ca. 830-879) – Legendarische grondlegger Kievse Rijk

De halflegendarische Vikingvorst Rurik neemt een bijzondere plek in de Russische geschiedenis in. Rond 862 zou hij in Novgorod de dynastie der Rurikiden of Ruriken hebben gevestigd. Volgens die lezing staat Rurik aan de wieg van het Kievse Rijk, de vroeg-middeleeuwse voorloper van het huidige Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland.

De Edda (1230) van Snorri Sturluson

Voor middeleeuwse christelijke geleerden was het een groot probleem dat hun voorouders afgoden hadden vereerd. Snorri Sturluson loste dat met de Edda (1230) eenvoudig op.

Invallen van de Vikingen (800-1000)

In dit artikel wordt besproken wat de factoren waren die de zogenaamde Vikingraids zo succesvol maakten. Zowel militaire als psychologische factoren komen aan bod.