Middeleeuwers beschikten al over hoogwaardige roeitechniek

Archeologen vonden in 2011 in Naaldwijk in een waterput het blad van een roeiriem uit de Merovingische periode (zesde eeuw na Chr.). Een bijzondere vondst omdat er over scheepsbouw en vaartechniek in de Vroege Middeleeuwen weinig bekend is. De roeiriem is de afgelopen periode uitvoerig onderzocht.

Middeleeuwse waterput gevonden in Weert

In Weert, provincie Limburg, hebben archeologen de sporen van een grote middeleeuwse waterput gevonden. De vondst werd gedaan op de plek waar een rotonde en fietstunnel worden aangelegd. Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden werd archeologisch onderzoek uitgevoerd. Bij het onderzoek zijn onder meer middeleeuwse bewoningsresten aangetroffen. Het gaat om greppels, paalsporen

Te koop: achttiende-eeuwse waterput

Wie de tuin nog onder handen moet nemen kan dinsdag bij veilinghuis Christie’s terecht. Daar worden dan namelijk vierhonderd beelden, bloempotten en fonteinen verkocht. Er kan onder meer geboden worden op een achttiende-eeuwse waterput. Het gaat om objecten uit de collectie van Piet Jonker, een Nederlands bedrijf dat onder meer