Middeleeuwers beschikten al over hoogwaardige roeitechniek

Voor- en achterzijde van de roeiriem – Foto: ADC ArcheoProjecten
Archeologen vonden in 2011 in Naaldwijk in een waterput het blad van een roeiriem uit de Merovingische periode (zesde eeuw na Chr.). Een bijzondere vondst omdat er over scheepsbouw en vaartechniek in de Vroege Middeleeuwen weinig bekend is. De roeiriem is de afgelopen periode uitvoerig onderzocht.

Het roeiblad is volgens de archeologen van ADC ArcheoProjecten qua ontwerp “een technisch hoogstandje” en vergelijkbaar methedendaagse exemplaren. Veertienhonderd jaar geleden blijkt men met twee riemen (scullen) te hebben geroeid en ook was men destijds al goed op de hoogte van de meest effectieve overbrenging van spierkracht op het water.

- advertentie -

Het roeiblad werd gevonden in een waterput uit de Merovingische periode (6de-7de eeuw na Chr.) die deel uitmaakte van een nederzetting, opgegraven in het plangebied Hoogeland in Naaldwijk. Voor de bouw van waterputten gebruikte men doorgaans afgedankt hout, soms van vaartuigen.

Dat er een roeiriem is aangetroffen is volgens de archeologen uniek. Uit de kromming van het blad en de gladde afwerking van de binnenzijde maken de onderzoekers op dat de maker het ontwierp met het oog op effectiviteit. Het ontwerp vertoont overeenkomsten met moderne roeibladen van kunststof, waar jaren van technisch onderzoek en verbetering aan voorafging. De technische inzichten in de Vroege Middeleeuwen blijken maar weer eens verre van primitief te zijn geweest.


Blad van de roeiriem – Foto: ADC ArcheoProjecten

Omdat over de scheepsbouw en de vaartechniek in die tijd nauwelijks iets bekend is, is dit roeiblad een belangrijke vondst. Waarschijnlijk voer men in boomstamboten die met enkele planken werden opgehoogd en gebruikte men twee roeiriemen met roeibladen zoals deze. Het eikenhouten blad is voor het grootste deel bewaard gebleven en meet inclusief een stuk van de schacht (de steel van de roeiriem) 48 centimeter. Het is symmetrisch en in de lengte enigszins gekromd.

Over de bolle zijde van het blad loopt een afgewerkte middenrib die zorgt voor stevigheid bij de hals: de overgang van blad naar schacht. De holle zijde is glad. De vondst is geconserveerd en gereed voor nader onderzoek, dat zal plaatsvinden in het recent opgerichte Scheeps Archeologisch Laboratorium (SAL) van ADC ArcheoProjecten in Amersfoort.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

De klassieke wereld in 52 ontdekkingen - Leonard RutgersDe jodenvervolging in foto'sDe keuze - Leven in vrijheidDe Bourgondiërs - Bart Van LooDe geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten
Gelijk naar geschiedenisboeken over: