Dark
Light

Willem van Oranje beschermheer Haagse Bos

1 minuut leestijd
Haagse bos - cc
Haagse bos - cc

In het nieuwe regeerakkoord staat dat Staatsbosbeheer 15.000 hectare grond moet verkopen. Deze maatregel moet ongeveer 100 miljoen opleveren. Mocht Staatsbosbeheer het Malieveld en het Haagse Bos willen verkopen, dan stuit de natuurbeheerder op een eeuwenoude akte van niemand minder dan Willem van Oranje.

willem van Oranje
Willem van Oranje liet in 1576 een akte opstellen. In deze zogenaamde Akte van Redemptie staat dat het Haagse Bos “nooit en te nimmer” verkocht mag worden.

De Vader des Vaderlands liet de akte destijds opstellen omdat de parken – net als nu – verkocht dreigden te worden. Met de opbrengst zou een deel van de oorlog tegen de Spanjaarden betaald kunnen worden. Veel Hagenaars kwamen toen in opstand. Ze wilden niet dat de parken verkocht zouden worden. Willem van Oranje steunde hen en stelde de akte op waarin onder meer bepaald werd dat niemand ooit een boom mag kappen en dat het bos niet verkocht mag worden.

In 2006 kwam deze eeuwenoude akte ook al eens in het nieuws. Toen naar aanleiding van een discussie over het Nationaal Historisch Museum (NHM). Wim Deetman, de toenmalige burgemeester van Den Haag, stelde toen voor het veelbesproken NHM op het Malieveld te laten bouwen maar werd toen teruggefloten door de akte van Willem van Oranje.

PvdA, SP, D66 en de Haagse Stadspartij willen duidelijkheid van Staatsbosbeheer over de plannen. De natuurbeheerder is eigendom van zowel het Malieveld als het Haagse Bos. Vroeger maakte het ruim tien hectare grote Malieveld onderdeel uit van het Haagse Bos.

×