Dark
Light

Zeer oud bijbelfragment ontdekt op eBay

Auteur:
2 minuten leestijd
Het papyrusfragment (Geoffrey Smith)
Het papyrusfragment (Geoffrey Smith)

Op veilingwebsite eBay blijkt begin januari een bijzonder papyrusfragment te zijn aangeboden voor 99 dollar. Op het fragment is een stukje tekst uit het huidige bijbelboek Johannes te vinden, zo valt te lezen bij The New York Times.

De advertentie op eBay
De advertentie op eBay
Het object werd op de veilingwebsite ontdekt door Geoffrey Smith, een aan de universiteit van Texas verbonden deskundige op het gebied van het vroege christendom. Smith benaderde de verkoper en vroeg hem het object offline te halen, zodat hij het nader kon onderzoeken. De verkoper gaf gehoor aan dat verzoek. Zaterdag publiceerde Smith zijn onderzoeksresultaten tijdens een conferentie in Atlanta.

Het fragment ter grootte van een creditcard dateert volgens de onderzoeker uit de derde eeuw na Christus. Op een kant zijn circa zes regels uit het evangelie van Johannes te vinden. Het gaat om Johannes 1:49 tot 2:1, waarin melding wordt gemaakt van de bruiloft te Kana, waar Jezus water in wijn zou hebben veranderd. Op de andere zijde staat een onbekende christelijke tekst. Hoe de ouderdom van het papyrusfragment precies is vastgesteld, vermeldt The New York Times niet.

Papyrus

Griekse vroegchristelijke stukjes papyrus met daarop teksten uit de huidige bijbel zijn erg zeldzaam aangezien de vroege christenen voor hun teksten vooral de zogenaamde codex gebruikten. Dit was een soort voorloper van het huidige boek. Anders dan in de papyrusrol, kan in de codex gebladerd worden. Naar schatting 97 procent van de bewaard gebleven vroegchristelijke teksten is op een codex geschreven.

Wereldwijd zijn er slechts 130 vroegchristelijke Griekse bijbelfragmenten erkend door het Institute for New Testament Textual Research.

In de krant komt ook de Nederlandse papyrologe AnneMarie Luijendijk, hoogleraar aan Princeton University, aan het woord. Zij is onder meer gefascineerd door het feit dat beide teksten in hetzelfde handschrift zijn geschreven. Mogelijk is op de achterzijde een onbekende bijbeltekst te vinden. Ook kan het een aantekening van een vroege christen zijn.

Identiteit verkoper

Het is niet per definitie illegaal om dergelijke papyrusfragmenten te verkopen. Volgens Unesco-regels mag dit als het fragment vóór 1970 is verkregen. Teksten die na dat jaar zijn verkregen kunnen opgeëist worden door het land van herkomst.

De identiteit van de verkoper van het papyrusfragment met daarop de tekst uit Johannes is niet bekendgemaakt. Het zou gaan om een familielid van de in 1962 overleden professor Willoughby van de Universiteit van Chicago. De verkoper zou het papyrusfragment onlangs hebben gevonden in een koffer op zijn zolder.

Boek: Geschiedenis van het vroege Christendom

×