Kantoor en schoolKantoor en school

18.702 oude boeken toegevoegd aan Delpher

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft vandaag 18.702 boeken toegevoegd aan Delpher, de website met historische Nederlandse publicaties, waaronder vooral veel kranten. In totaal gaat het om bijna 3 miljoen extra boekpagina’s die aan de archiefsite zijn toegevoegd. Alle boeken zijn afkomstig van de Rijksuniversiteit Groningen en werden uitgegeven tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw. Er zijn titels op het gebied van religie, taal, teken- en schilderkunst, maar ook reisgidsen en oude kinderspellen.

- ad -

Literatuur is goed vertegenwoordigd, met grote namen uit binnen- en buitenland. Tussen de buitenlandse vertaalde werken vallen klassiekers op als ‘Romeo en Julia’ van William Shakespeare, ‘Oliver Twist’ van Charles Dickens en vele werken uit het oeuvre van de bekende Franse naturalist Emile Zola. Uit onze eigen contreien is werk te vinden van zeventiende-eeuwers Vondel, Hooft en Bredero en van hun negentiende-eeuwse vakbroeders Jacob van Lennep en Potgieter.

Ook recentere literatuur uit de Lage Landen is te vinden in deze nieuwste toevoeging aan Delpher. Zo vormen enkele tientallen titels een overzicht van de Vlaamse literatuur uit het begin van de twintigste eeuw, met onder meer ‘De Oogst’ van Stijn Streuvels, ”t Bolleken’ van Cyriel Buysse en verschillende werken van Lode Baekelmans, Maurits Sabbe, Felix Timmermans en Filip de Pillecyn. De KB:

“Bij boeken van Nederlandse bodem vinden we een opvallend grote groep werken van schrijfsters uit dezelfde periode. Uiteraard van bekende namen als Ina Boudier-Bakker en toneelrecensente Top Naeff, maar ook werk van auteurs zoals Jeanne Reyneke van Stuwe (echtgenote van Tachtiger Willem Kloos) en Marie Koenen. Zij bereikten in hun tijd een groot publiek, onder andere door hun bijdragen in respectievelijk ‘De Nieuwe Gids’ en ‘De Katholieke Illustratie’, maar raakten al gauw in de vergetelheid.”

De nieuwe toevoegingen op Delpher zijn hier te bekijken.

- advertentie-

- ad -
- advertentie -

Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

Veel meer tips ➱


Blij met deze site?

Klant bij Bol?Klant bij Bol? Bestel via deze link en Historiek krijgt een kleine vergoeding. Dank u wel!