Dark
Light

18-jarigen krijgen historische video’s in plaats van ‘Canon’-boekje

2 minuten leestijd
Digitale wand in de Canon-presentatie in het Openluchtmuseum in Arnhem
Digitale wand in de Canon-presentatie in het Openluchtmuseum in Arnhem (Historiek)

In het regeerakkoord is afgesproken dat elke achttienjarige voortaan de Canon van de Nederlandse geschiedenis krijgt uitgereikt. Uit een brief aan de Kamer van Ingrid Van Engelshoven blijkt nu dat de jongeren geen boekje krijgen, maar dat er video’s worden verspreid via digitale kanalen.

Canon van Nederland op entoen.nu
Canon van Nederland op entoen.nu
Naar aanleiding van de afspraak in het regeerakkoord nam het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap contact op met het Cultureel Jongeren Paspoort (CJP). Deze organisatie bevroeg vervolgens zeventien jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar om te kijken waar die behoefte aan hebben. Hoewel in dit onderzoek gesteld wordt dat het om een klein en selectief onderzoek gaat en dat voor betrouwbaarder inzicht aanvullend onderzoek gewenst is, heeft de minister naar aanleiding van de uitkomsten toch al besloten dat er geen boekje komt.

Samenzang

Veel van de bevraagde jongeren bleken overigens geen idee te hebben waar het begrip canon precies op slaat. Er werd eerder gedacht aan een fototoestel-merk of aan samenzang dan aan het historische overzicht van belangrijke nationale historische gebeurtenissen. Wat oudere havisten en vwo’ers legden wel de link met geschiedenis. Veel jongeren gaven aan dat aandacht voor de vensters van de historische canon wat hen betreft het beste via school kan plaatsvinden. Waar het gaat om verspreiding van informatie uit de canon aan achttienjarigen wordt geadviseerd dit via video’s te doen. Uit het onderzoek:

“Dit sluit goed aan op de belevingswereld van jongeren. De lat ligt echter wel hoog; jongeren zien tegenwoordig veel film en video, dus de kwaliteit moet goed zijn. Dat wil niet direct zeggen dat het materiaal gelikt, duur en heel professioneel moet zijn; veel populaire vloggers maken vrij amateuristische video’s. Relevant zijn is belangrijker voor de doelgroep.”

Brief

De minister neemt dit advies dus over en gaat video’s laten maken waarin de vensters van de Canon belicht worden door personen die de doelgroep moeten aanspreken. Deze wijze van uitreiking sluit volgens de minister aan bij de doelgroep en “biedt de mogelijkheid om verschillende subgroepen te bereiken”. De eerste video wordt op korte termijn gelanceerd als officieel startmoment van de uitreiking.

Minister Ingrid Van Engelshoven:

“Ik kies ervoor om de video’s gedurende een langere periode te verspreiden. Dit biedt de mogelijkheid om de Canon doorlopend bij jongeren onder de aandacht te brengen en om aan te sluiten bij evenementen die samenhangen met de vensters uit de Canon.”

In het najaar van 2020 ontvangt elke achttienjarige een brief over de herijkte Canon. In deze brief wordt doorverwezen naar de Canon-website en de video’s over de Canon.

Lees ook: Herijking Canon van Nederland: meer plek voor ‘schaduwkanten’
Boek: De canon van Nederland – Onze geschiedenis in 50 thema’s

×