De canon van Nederland in 50 vensters

De Canon van Nederland

In opdracht van de regering werd in 2006 de Canon van Nederland samengesteld. Dit speciaal voor het geschiedenisonderwijs. Een speciale hiervoor ingestelde commissie bepaalde welke vijftig zaken Nederlanders “in elk geval zouden moeten weten van de geschiedenis en cultuur van Nederland”.

De canon van de commissie-Van Oostrom moest richting geven aan het geschiedenisonderwijs in het lager onderwijs en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. Scholen zijn echter niet verplicht zich aan de canon te houden. De canon bevat een serie belangrijke historische gebeurtenissen, personen, teksten, kunstwerken en voorwerpen uit de vaderlandse geschiedenis.

De Canon van Nederland

Venster Tijdvak Omschrijving
1 Hunebedden ca. 3000 v.Chr. Vroege landbouwers
2 De Romeinse limes 47-ca. 400 Op de grens van de Romeinse wereld
3 Willibrord 658-739 Verbreiding van het christendom
4 Karel de Grote 742-814 Keizer van het avondland
5 Hebban olla vogala ca. 1100 Het Nederlands op schrift
6 Floris V 1254-1296 Een Hollandse graaf en ontevreden edelen
7 De Hanze 1356 – ca. 1450 Handelssteden in de Lage Landen
8 Erasmus 1469?-1536 Een internationaal humanist
9 Karel V 1500-1558 De Nederlanden als bestuurlijke eenheid
10 De Beeldenstorm 1566 Godsdienststrijd
11 Willem van Oranje 1533-1584 Van rebelse edelman tot ‘vader des vaderlands’
12 De Republiek 1588-1795 Een staatkundig unicum
13 De Verenigde Oostindische Compagnie 1602-1799 Overzeese expansie
14 De Beemster 1612 Nederland en het water
15 De grachtengordel 1613-1662 Stadsuitbreidingen in de zeventiende eeuw
16 Hugo de Groot 1583-1645 Pionier van het moderne volkenrecht
17 De Statenbijbel 1637 Het boek der boeken
18 Rembrandt 1606?-1669 De grote schilders
19 De Atlas Maior van Blaeu 1662 De wereld in kaart
20 Michiel de Ruyter 1607-1676 Zeehelden en de brede armslag van de Republiek
21 Christiaan Huygens 1629-1695 Wetenschap in de Gouden Eeuw
22 Spinoza 1632-1677 Op zoek naar de waarheid
23 Slavernij ca. 1637-1863 Mensenhandel en gedwongen arbeid in de Nieuwe Wereld
24 Buitenhuizen 17e en 18e eeuw Rijk wonen buiten de stad
25 Eise Eisinga 1744-1828 De Verlichting in Nederland
26 De patriotten 1780-1795 Crisis in de Republiek
27 Napoleon Bonaparte 1769-1821 De Franse tijd
28 Koning Willem I 1772-1843 Het koninkrijk van Nederland en België
29 De eerste spoorlijn 1839 De versnelling
30 De Grondwet 1848 De belangrijkste wet van een staat
31 Max Havelaar 1860 Aanklacht tegen wantoestanden in Indië
32 Verzet tegen kinderarbeid 19e eeuw De werkplaats uit, de school in
33 Vincent van Gogh 1853-1890 De moderne kunstenaar
34 Aletta Jacobs 1854-1929 Vrouwenemancipatie
35 De Eerste Wereldoorlog 1914-1918 Oorlog en neutraliteit
36 De Stijl 1917-1931 Revolutie in vormgeving
37 De crisisjaren 1929-1940 Samenleving in depressie
38 De Tweede Wereldoorlog 1940-1945 Bezetting en bevrijding
39 Anne Frank 1929-1945 Jodenvervolging
40 Indonesië 1945-1949 Een kolonie vecht zich vrij
41 Willem Drees 1886-1988 De verzorgingsstaat
42 De watersnood 1 februari 1953 De dreiging van het water
43 De televisie vanaf 1948 De doorbraak van een massamedium
44 Haven van Rotterdam vanaf ca. 1880 Poort naar de wereld
45 Annie M.G. Schmidt 1911-1995 Tegendraads in een burgerlijk land
46 Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945 Dekolonisatie van de West
47 Srebrenica 1995 De dilemma’s van vredeshandhaving
48 Veelkleurig Nederland vanaf 1945 De multiculturele maatschappij
49 De gasbel in Groningen 1959-2030? Een eindige schat
50 Europa vanaf 1945 Nederlanders en Europeanen

Alle vensters in een boek:

De canon van Nederland

Onze geschiedenis in 50 thema’s

Alles wat je over Nederland moet weten in een notendop, met een voorwoord van Frits van Oostrom. Met bijdragen van Marita Mathijsen, Thomas von der Dunk, Ernst van de Wetering, Dorine Hermans, David Barnouw, Remmelt Daalder, Jan Bank, Flip de Kam en vele andere wetenschappers. Meer informatie & bestellen >>>

Canon in het Nederlands Openluchtmuseum

In een speciale ruimte van het Openluchtmuseum in Arnhem is vanaf september 2017 een digitale presentatie te vinden over de Canon van Nederland. Klik hier voor meer informatie

Bekijk meer over:


Categorieën

Onze belangrijkste rubrieken: