Dark
Light
De canon van Nederland in 50 vensters

De Canon van Nederland

In opdracht van de regering werd in 2006 de Canon van Nederland samengesteld. Dit speciaal voor het geschiedenisonderwijs. Een speciale hiervoor ingestelde commissie bepaalde welke vijftig zaken Nederlanders “in elk geval zouden moeten weten van de geschiedenis en cultuur van Nederland”.

De canon van de commissie-Van Oostrom moest richting geven aan het geschiedenisonderwijs in het lager onderwijs en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. Scholen zijn echter niet verplicht zich aan de canon te houden. De canon bevat een serie belangrijke historische gebeurtenissen, personen, teksten, kunstwerken en voorwerpen uit de vaderlandse geschiedenis.

De Canon van Nederland

VensterTijdvakOmschrijving
1Hunebeddenca. 3000 v.Chr.Vroege landbouwers
2De Romeinse limes47-ca. 400Op de grens van de Romeinse wereld
3Willibrord658-739Verbreiding van het christendom
4Karel de Grote742-814Keizer van het avondland
5Hebban olla vogalaca. 1100Het Nederlands op schrift
6Floris V1254-1296Een Hollandse graaf en ontevreden edelen
7De Hanze1356 – ca. 1450Handelssteden in de Lage Landen
8Erasmus1469?-1536Een internationaal humanist
9Karel V1500-1558De Nederlanden als bestuurlijke eenheid
10De Beeldenstorm1566Godsdienststrijd
11Willem van Oranje1533-1584Van rebelse edelman tot ‘vader des vaderlands’
12De Republiek1588-1795Een staatkundig unicum
13De Verenigde Oostindische Compagnie1602-1799Overzeese expansie
14De Beemster1612Nederland en het water
15De grachtengordel1613-1662Stadsuitbreidingen in de zeventiende eeuw
16Hugo de Groot1583-1645Pionier van het moderne volkenrecht
17De Statenbijbel1637Het boek der boeken
18Rembrandt1606?-1669De grote schilders
19De Atlas Maior van Blaeu1662De wereld in kaart
20Michiel de Ruyter1607-1676Zeehelden en de brede armslag van de Republiek
21Christiaan Huygens1629-1695Wetenschap in de Gouden Eeuw
22Spinoza1632-1677Op zoek naar de waarheid
23Slavernijca. 1637-1863Mensenhandel en gedwongen arbeid in de Nieuwe Wereld
24Buitenhuizen17e en 18e eeuwRijk wonen buiten de stad
25Eise Eisinga1744-1828De Verlichting in Nederland
26De patriotten1780-1795Crisis in de Republiek
27Napoleon Bonaparte1769-1821De Franse tijd
28Koning Willem I1772-1843Het koninkrijk van Nederland en België
29De eerste spoorlijn1839De versnelling
30De Grondwet1848De belangrijkste wet van een staat
31Max Havelaar1860Aanklacht tegen wantoestanden in Indië
32Verzet tegen kinderarbeid19e eeuwDe werkplaats uit, de school in
33Vincent van Gogh1853-1890De moderne kunstenaar
34Aletta Jacobs1854-1929Vrouwenemancipatie
35De Eerste Wereldoorlog1914-1918Oorlog en neutraliteit
36De Stijl1917-1931Revolutie in vormgeving
37De crisisjaren1929-1940Samenleving in depressie
38De Tweede Wereldoorlog1940-1945Bezetting en bevrijding
39Anne Frank1929-1945Jodenvervolging
40Indonesië1945-1949Een kolonie vecht zich vrij
41Willem Drees1886-1988De verzorgingsstaat
42De watersnood1 februari 1953De dreiging van het water
43De televisievanaf 1948De doorbraak van een massamedium
44Haven van Rotterdamvanaf ca. 1880Poort naar de wereld
45Annie M.G. Schmidt1911-1995Tegendraads in een burgerlijk land
46Suriname en de Nederlandse Antillenvanaf 1945Dekolonisatie van de West
47Srebrenica1995De dilemma’s van vredeshandhaving
48Veelkleurig Nederlandvanaf 1945De multiculturele maatschappij
49De gasbel in Groningen1959-2030?Een eindige schat
50Europavanaf 1945Nederlanders en Europeanen

Alle vensters in een boek:

De canon van Nederland

Onze geschiedenis in 50 thema’s

Alles wat je over Nederland moet weten in een notendop, met een voorwoord van Frits van Oostrom. Met bijdragen van Marita Mathijsen, Thomas von der Dunk, Ernst van de Wetering, Dorine Hermans, David Barnouw, Remmelt Daalder, Jan Bank, Flip de Kam en vele andere wetenschappers. Meer informatie & bestellen >>>

Canon in het Nederlands Openluchtmuseum

In een speciale ruimte van het Openluchtmuseum in Arnhem is vanaf september 2017 een digitale presentatie te vinden over de Canon van Nederland. Klik hier voor meer informatie

×