Dark
Light

Aangifte CIDI tegen verkoper nazimemorabilia

Auteur:
2 minuten leestijd

Te koop op Marktplaats: Dolk van de Luftwaffe met afgeplakte hakenkruizen
Te koop op Marktplaats: Dolk van de Luftwaffe met afgeplakte hakenkruizen
Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft aangifte gedaan tegen een grote verkoper van nazimemorabilia die zijn waar te koop aanbiedt via Marktplaats.


Volgens het CIDI biedt de verkoper al langere tijd naziartikelen te koop aan via de website. Het centrum kreeg hier verschillende klachten over. Omdat de objecten symbool staan voor een antisemitische en racistische ideologie vindt het CIDI het verspreiden van het materiaal kwetsend. Het zou een “sfeer van haat en discriminatie” scheppen.

Deze week deden de oorlogswebsite nieuws-wo2.tk en de Bond van Antifascisten aangifte tegen Marktplaats. Het CIDI doet dit vooralsnog niet. Het centrum:

“We hopen dat Marktplaats zelf zorgt dat dit soort artikelen snel worden verwijderd als een verkoper ze aanbiedt, en herhaling wordt voorkomen. We wachten de resultaten af van een gesprek met de virtuele marktverkoper.’

Stikkertje

Afgelopen weekend werd in consumentenprogramma Kassa ook al aandacht besteed aan de verkoop van nazimemorabilia via Marktplaats. De advertentiewebsite verwijdert in principe geen objecten als er geen hakenkruizen zichtbaar zijn. Veel verkopers plakken daarom de hakenkruizen met een stikkertje af. Op de site zijn echter ook verschillende objecten te vinden waarop nog wel gewoon een hakenkruis te zien is.

In Kassa kwam afgelopen weekend onder meer advocaat Gerard Spong aan het woord. Volgens hem is de verkoop van nazi-spullen zonder meer strafbaar. Hij baseert zich op artikel 137e uit het wetboek van strafrecht dat zegt:

Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:
     – een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;
     – een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft;
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Kassa over de advertenties op Marktplaats:

×