Aldgisl (ca.?-680) – Koning der Friezen

Aldgisl
Aldgisl
Aldgisl. Koning der Friezen uit de zevende eeuw na Christus.

Over Aldgisl is niet veel bekend. Hij is een van de eerste koningen van de Friezen die we bij naam kennen. In de periode dat Aldgisl koning is regeert hij over het centraal rivierengebied in de huidige provincies Holland en Utrecht. Vermoedelijk zetelde hij in Dorestad of Utrecht.

Met enige zekerheid is bekend dat Aldgisl in de winter van 678-679 de aartsbisschop van York, Wilfried, eervol ontving en hem toestond het christendom te prediken. De koning van het Friese Rijk (Magna Frisia) weigerde Wilfried uit te leveren aan de Frankische hofmeier Ebroin.

Aldgisl overleed rond 680 na Christus en werd als koning opgevolgd door Radbod.

- advertentie -
Gerrit van der Valk (80) - Horeca-gigant
Gerrit van der Valk, horeca-magnaat die Nederlands grootste horecacenoncert op poten zette:…
Aleid's broer Willem II van Holland Gravin van Henegouwen.…

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Meer van dit soort berichten? Like ons dan!

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier