Alles over Jheronimus Bosch in één database

Zou ie ‘t een hallucinatie hebben gevonden? Een nachtmerrie wellicht? Eén grote verzamelbak waarin al het bronmateriaal over hemzelf te vinden is? Net zoals het voor ons soms moeilijk is om de wereld van Jheronimus Bosch te begrijpen, zal de Bossche schilder zich weinig kunnen voorstellen bij BoschDoc: een online database waarin het bronmateriaal deze schilder ontsloten is.

Zelfportret van Jeroen Bosch
Zelfportret van Jeroen Bosch
In BoschDoc vind je niet alleen de bronnen waarin hijzelf genoemd wordt zijn opgenomen, maar ook bronnen met informatie over zijn directe omgeving, familieleden, opdrachtgevers en werken. Het gaat voornamelijk om geschreven documenten, maar ook enkele oude drukken, daterend van voor 1800, zijn opgenomen in BoschDoc. De database zal de komende maanden verder worden aangevuld, maar een eerste versie is vanaf nu online te bezoeken via: boschdoc.huygens.knaw.nl

Uiteraard ontbreekt het BHIC niet in deze belangrijke database: als gezworen lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap (waarvan het BHIC het archief mag bewaren) staat Jheronimus meerdere keren in deze boeken genoemd. Ook die stukken zijn dan ook terug te vonden op BoschDoc.

De inhoud van BoschDoc is grotendeels gebaseerd op referenties in eerder verschenen publicaties. Deze referenties zijn nagezocht, uitgebreid en waar nodig geactualiseerd en / of gecorrigeerd. De publicaties waarin naar bepaalde documenten verwezen wordt, zijn vermeld onder het tabblad “opmerkingen en verwijzingen”.

- advertentie -

BoschDoc is een onderdeel van het Bosch Research and Conservation Project en is gerealiseerd in het kader van het 500ste sterfjaar van Jheronimus Bosch (ca. 1450-1516). Het project is mede mogelijk gemaakt door de Radboud Universiteit Nijmegen, het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch en het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis.

~ Marilou NillesenBHIC

BHIC

Boek: Jeroen Bosch – Hemel, hel

Tinco Lycklama, avonturier en kunstverzamelaar
Haast honderdvijftig jaar geleden stond er in het Friese Beetsterzwaag een museum.…
Frans II Francken, 1636
Zonder dat je er misschien bij stilstaat, zijn verzamelingen zoals die bijvoorbeeld…

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Meer van dit soort berichten? Like ons dan!

>>> Meer geschiedenisboeken
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier