Nederland onder Napoleon

Na zijn coup d’état breidde Napoleon Bonaparte zijn macht langzaam uit. Zijn oog viel ook op Nederland, dat worstelde met de gevolgen van de Bataafse Revolutie.

Geschiedenis onder de guillotine

Wie op school iets heeft geleerd over de Franse Revolutie, heeft van de guillotine gehoord. De moordmachine is onlosmakelijk verbonden met de revolutie.