The American dream in Veenhuizen

Rond 1900 vonden in Veenhuizen grote bouwactiviteiten plaats. De huidige gevangenissen Esserheem en Norgerhaven werden gebouwd, alsook veel van de huizen met de kenmerkende spreuken als ”Rust Roest” en “Arbeid Adelt”.

Van leraar handenarbeid tot Referendaris bij het Ministerie van Justitie

Eenzame opsluiting was vroeger écht eenzaam

Gedetineerden werden vroeger eenzaam (ook wel cellulair genoemd) opgesloten. De gevangenen waren volledig anoniem en mochten niet met andere gevangenen of bewakers spreken.

Het leven van Bastiaan Beekman achter de tralies