Organisatie van de gezondheidszorg in het Byzantijnse rijk

In 324 n.Chr., vestigde keizer Constantijn de Grote de nieuwe hoofdstad van het Romeinse rijk en noemde die Nieuw Rome (Nova Roma). De nieuwe hoofdstad van het rijk werd later naar de stichter vernoemd: Constantinopel (nu Istanboel). De stad werd gebouwd op een plek waar zich eerder de kleine Griekse kolonie Byzantium bevond.

Trepanatie: een oude chirurgische ingreep

Trepanatie (of trephination / trephining – van het Griekse woord trepaniso wat ‘boor’ betekent) is een oude chirurgische procedure waarbij een stuk bot uit de schedel werd verwijderd om de hersenen bloot te leggen zonder door het harde hersenvlies (dura mater) te snijden en deze te beschadigen.

De geschiedenis van de bril

De geschiedenis van de bril. Van de smaragd van keizer Nero tot de bifocale bril van Benjamin Franklin. De uitvinding en evolutie van de bril.

Oplossing voor slecht zicht
/

De uittocht uit Messolonghi (1826)

De Uittocht uit Messolonghi is een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog tegen de Ottomaanse overheersing, die begon op 25 maart 1821. De bewoners van Messolonghi waren, net als in vele andere steden, in verzet gekomen tegen de overheersing en hadden zich vrijgemaakt. De Turkse sultan besloot de stad terug te veroveren.