/

Ian Kershaw neemt lezer mee in Europese achtbaanrit

Een achtbaanrit, dat is waarmee Ian Kershaw (1943) de geschiedenis van Europa van na de Tweede Wereldoorlog tot nu vergelijkt. Soms ging de politieke of economische situatie opwaarts, zoals bij het einde van dictaturen in Spanje en Portugal en de val van het IJzeren Gordijn. Op andere momenten ging het neerwaarts, bijvoorbeeld in de vorm van terroristische aanslagen door de

////

Zuid-Tirol is niet Italië!

Na de Eerste Wereldoorlog werd Tirol in tweeën geknipt. De zuidelijke helft werd Italiaans, zonder dat de bevolking hier enige invloed op had. Mussolini streefde vervolgens naar Italianisering, die uitmondde in de voor Zuid-Tirolers onmogelijke keuze tussen het opgeven van hun woongebied of hun identiteit. Na 1945 leidde de onvrede met de Italiaanse weigering om daadwerkelijk zelfbestuur toe te kennen

Verdrag van Schengen – Vrij verkeer van personen in Europa

Het Verdrag van Schengen, eigenlijk de Verdragen van Schengen, regelt het vrije verkeer van personen in een aantal Europese landen, de zogenoemde Schengenlanden. Momenteel vallen er zesentwintig landen in de Schengenzone. Binnen deze landen mogen ingezetenen dus vrij reizen. De controle van personen gebeurt aan de buitengrenzen van het Schengengebied, dat daarmee dus geen binnengrenzen heeft. De aangesloten landen hebben

///

Benelux, geschiedenis van het samenwerkingsverband

De Benelux is een politiek samenwerkingsverband tussen de West-Europese landen België, Nederland en Luxemburg en vormt een afkorting van die landennamen. In 2018 vierde de Benelux zijn 60-jarig jubileum. Na de eerste onderlinge besprekingen en afspraken tijdens de Tweede Wereldoorlog, begonnen deze landen vanaf 1958 officieel samen te werken in de Benelux. Een korte geschiedenis van de Benelux.

///

Dwars door Europa in 69 talen

Al eerder publiceerde taaljournalist Gaston Dorren het boek Taaltoerisme. Feiten en verhalen over 53 Europese talen (2012). Dit boek werd in diverse talen vertaald en kreeg lovende recensies. Recent is een sterk uitgebreide editie verschenen: Lingua. Dwars door Europa in 69 talen (Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2017). In deze vernieuwde editie biedt Dorren de lezer een fascinerende kijk