Dark
Light

Catharijneconvent verwerft meesterwerk Bloemaert

Auteur:
1 minuut leestijd

Detail van het schilderij, klik voor een vergroting
Museum Catharijneconvent in Utrecht heeft een zeventiende-eeuws schilderij van de Utrechtse meester Abraham Bloemaert (1566-1651) gekocht. Op het doek staan de vier kerkvaders afgebeeld.

Het museum kocht het schilderij eind vorig jaar bij veilinghuis Sotheby’s in Londen. De aankoop is dinsdag echter pas bekendgemaakt. Abraham Bloemaert schilderde het 206 bij 155 centimeter grote doek in 1632 in Utrecht. Op het werk zijn de vier kerkvaders Augustinus, Hiëronymus, Gregorius en Ambrosius te zien.

Museum Catharijneconvent over de aankoop:Koorkap van David van Bourgondië, ca. 1450-1475 – Foto’s: Museum Catharijneconvent

Dit schilderij vormt een belangrijke schakel binnen de museumcollectie vanwege de plaats die het inneemt in de geschiedenis van de christelijke cultuur in Nederland. Het schilderij is illustratief voor het rooms-katholieke zelfbewustzijn in een tijd waarin de maatschappij gedomineerd werd door de gereformeerden, maar waarin wel ruimte bestond voor andersdenkenden. Niet alleen was Bloemaert een vooraanstaand rooms-katholiek, maar ook het onderwerp, enkele beeldmotieven en de herkomst geven een bijzondere meerwaarde aan de nieuwe aanwinst.

Volgens Catharijneconvent gaat het om één van de grootste werken van Bloemaert en is het ook het meest expliciet rooms-katholieke werk van de hand van deze schilder.

Op het schilderij is te zien hoe de vier kerkvaders het sacrament van de Eucharistie verheerlijken. Het schilderij van Bloemaert verbeeldt daarmee de meest fundamentele leerstelling van het katholicisme, namelijk dat de gelovige de vleesgeworden Christus met de hostie letterlijk tot zich kan nemen. Dit in tegenstelling tot het protestantisme waar Christus juist door het woord tot de gelovige komt.

De meest prominent op het werk afgebeeldde kerkvader is Augustinus. Deze draagt een mantel die is geïnspireerd op een belangrijk Utrechts reliek: de 15e-eeuwse bisschopsmantel van David van Bourgondië. Deze mantel bevindt zich in de collectie van Catharijneconvent. Het museum is daarnaast in bezit van de prent die als voorbeeld diende voor het aangekochte schilderij van Bloemaert.

Het schilderij De vier kerkvaders is vanaf 5 september te zien in de vaste collectie van het museum.

×