Actie voor behoud bedreigde religieuze kunstvoorwerpen

Museum Catharijneconvent in Utrecht maakt zich ernstig zorgen om de toekomst van het kerkelijk erfgoed. Volgens het museum, dat spreekt van 'Derde Beeldenstorm', worden zo'n 500.000 kunstvoorwerpen in Nederland door sluiting van kerken bedreigd.

Werk Joos van Cleve te zien in Utrecht

Joos van Cleve (ca. 1480-1540/41) behoort tot de grote meesters van de Lage Landen en wordt in een adem genoemd met kunstenaars als Jan van Eyck, Jan Bruegel, Jan Gossaert en Joachim Patinir.

Het best bewaarde geheim van de Middeleeuwen

Bij Museum Catharijneconvent in Utrecht wordt vanaf 10 april een collectie middeleeuws textiel tentoongesteld. Bijzonder want deze objecten zijn vanwege de kwetsbaarheid zelden of nooit te zien.

Is de Oscar een heiligverklaring?

Al in de Middeleeuwen werd elk aandenken dat herinnerde aan een heilige met uiterste zorg en verering omringd. Om precies dezelfde reden als nu: het idee dat er iets van de gewaardeerde persoon in dat souvenir, dat aan­denken is terechtgekomen waardoor het magische krachten zou hebben.