Dark
Light

Lucia dos Santos en de drie profetieën van Maria

Auteur:
3 minuten leestijd
De drie herderskinderen in 1917: Lúcia Santos, Jacinta en Francisco Marto
De drie herderskinderen in 1917: Lúcia Santos, Jacinta en Francisco Marto

Sinds in 1917 in de Cova da Iria nabij het Portugese stadje Fatima drie herderskinderen (Francisco en Jacinta Marto en hun nichtje Lucia dos Santos) naar eigen zeggen getuige waren van verschillende verschijningen van de maagd Maria die hen in een boodschap drie profetieën toevertrouwde, is het plaatsje uitgegroeid tot één van de belangrijkste bedevaartsoorden voor Mariaverering.

Hoe het begon

Lucia dos Santos (rechts) met Jacinta Marto, 1917
Lucia dos Santos (rechts) met Jacinta Marto, 1917
Volgens een relaas dat Lucia dos Santos later over de gebeurtenissen zou neerschrijven was het op 13 mei 1917 dat de Moeder Gods voor het eerst aan hen verscheen. In totaal zou Maria tussen mei en oktober van dat jaar zes keer aan de kinderen verschenen zijn en hen toen drie profetieën ingefluisterd hebben waarvan de inhoud jarenlang aanleiding zou geven tot allerlei speculatie.

Francesco en Jacinta Marto maakten de latere gebeurtenissen echter niet meer mee. Francesco kwam toen hij tien jaar oud was te overlijden aan de Spaanse griep (1919) terwijl zijn zusje Jacinta het jaar daarna op nauwelijks negenjarige leeftijd bezweek aan een etterende infectieziekte die ze in een ziekenhuis had opgelopen. Beiden werden na hun zaligverklaring in mei 2000 door paus Johannes Paulus II op 13 mei 2017 door paus Franciscus heilig verklaard, waarmee ze de jongste heiligen werden van de Kerk.

Het verdere verhaal

Nog steeds volgens Lucia deelde Maria hen pas tijdens haar derde verschijning op 13 juli de eerste profetie mee, gevolgd door twee anderen in september en oktober. Lange tijd bleef de inhoud van de voorspellingen gehuld in een waas van geheimzinnigheid. Pas tien jaar later schreef Lucia voor het eerst over de gebeurtenissen rond de eerste twee profetieën, in een schriftje dat ze echter onder dwang van de dorpspastoor onmiddellijk moest verbranden nadat die het had gelezen. Eind augustus 1941 zette Lucia, die inmiddels kloosterzuster was geworden, de inhoud van de eerste twee voorspellingen opnieuw op papier. Dit keer overhandigde ze het schrijfsel rechtstreeks aan de bisschop van Leina, die haar getuigenis over het gebeurde enkele maanden daarna openbaar maakte.

Monument in Fatima ter herinnering aan de herderskinderen
Monument in Fatima ter herinnering aan de herderskinderen (CC BY-SA 2.0 – János Korom Dr. – wiki)

De eerste profetie

In de eerste voorspelling waarschuwde Maria voor de verschrikkingen van de hel en wat er zou gebeuren indien de mensheid zich niet bekeerde tot het ware geloof en begon met bidden voor het zieleheil van de zondaars. Daarnaast voorspelde zij het einde van de Eerste Wereldoorlog en tegelijkertijd ook het begin van de Tweede.

Sceptici namen de profetie bijzonder hard op de korrel. Volgens hen ging het over niets anders dan een voorspelling “ex evento”, met andere woorden een “voorspelling” over een reeds voorgevallen gebeurtenis en was deze dus helemaal niet profetisch.

De tweede profetie

In de tweede profetie maakte Maria gewag van het einde van de Koude Oorlog en de ineenstorting van de communistische dictatuur in Rusland.

De derde profetie

Lucia schreef pas begin 1944 de inhoud van de derde profetie neer. Zij stopte haar getuigenis in een verzegelde omslag die na enkele omzwervingen in het Vaticaan belandde. Daar werd de enveloppe geopend door paus Pius XII die de omslag nadien opnieuw verzegelde en liet onderbrengen in het geheim archief van het Vaticaan. Dat gaf opnieuw voer aan allerlei speculaties. Velen geloofden dat de derde profetie een Derde Wereldoorlog voorspelde of zelfs een nucleaire Holocaust die het einde van de mensheid zou betekenen.

Heiligverklaring van Jacinta en Francisco Marto door paus Franciscus in mei 2017
Heiligverklaring van Jacinta en Francisco Marto door paus Franciscus in mei 2017 (CC BY 3.0 – Centro Televisivo Vaticano – wiki)

Het mysterie onthuld

Het was wachten tot 26 juni 2000 alvorens de inhoud openbaar werd gemaakt door kardinaal Joseph Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI. De derde voorspelling waarschuwde voor een moordaanslag op een paus. Voor sommigen was de mislukte moordaanslag die op 13 mei 1981 op paus Johannes Paulus II had plaatsgevonden dan ook redenen genoeg om niet langer te twijfelen aan de echtheid van de profetieën.

Hoe ging het verder met Lucia?

Lucia dos Santos kwam op 13 februari 2005 op 97-jarige leeftijd in het klooster van de zusters van de Heilige Dorothea in Coimbra te overlijden. Haar stoffelijk overschot werd het jaar daarop van Coimbra overgebracht naar Fatima waar het in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans werd bijgezet naast de laatste rustplaats van Francesco en Jacinta Marto.

In 2008, op de derde verjaardag van haar overlijden, liet paus Benedictus XVI de procedure voor haar zaligverklaring opstarten waarmee op termijn ook voor Lucia dos Santos de weg naar het heiligdom open komt te liggen.

Gepassioneerd door vreemde culturen en de geschiedenis van het vroege neolithicum tot aan onze moderne tijden schrijft Rudi Schrever al verscheidene jaren op regelmatige basis artikelen voor Historiek.net en andere gespecialiseerde vakbladen. Verder is hij bestuurslid van de Geschied- en Heemkundige kring van de Brusselse deelgemeente Laken. [email protected]

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 51.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×